نرخ اتحادیه تعمیرکاران خودرو

 

تی ینا

ردیف شرح خدمات پیکاپ و سرانزا
1 تعمیر کامل موتور 30000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 15000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 0
4 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 15000000
5 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 8000000
6 تعویض واشر درب سوپاپ 1000000
7 سرویس یا تعویض شیر های OCV 0
8 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 2000000
9 تعویض تسمه دینام 1000000
10 تعویض تسمه کولر 1000000
11 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 2000000
12 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1500000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 0
14 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 0
15 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 1000000
16 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 2000000
17 تعویض رادیاتور آب 1500000
18 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 500000
19 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 1200000
20 تعویض شیلنگ های بخاری 1000000
21 تعویض دسته موتور راست 2000000
22 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 2000000
23 تعویض دسته موتور عقب 0
24 تعویض دسته موتور جلو 0
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 15000000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 7000000
27 تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) 15000000
28 باز و بسته کردن گاردن 1000000
29 تعمیر پمپ کلاچ پائین 1000000
30 تعمیر پمپ کلاچ بالا 1200000
31 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 8000000
32 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 2500000
33 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2500000
34 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 3000000
36 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3000000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 3000000
38 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 0
39 تعویض کمک های جلو هر عدد 1500000
40 باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش 1800000
41 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 4000000
42 تعویض موج گیر هر طرف 800000
43 تعویض قرقری راست فرمان 0
44 تعویض قرقری چپ فرمان 0
45 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3500000
46 طبق های تنطیم کمبر و کستر 1000000
47 طبق های تنطیم داخل و بیرون 1000000
48 باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس 3500000
49 باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 3500000
50 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
51 تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل 3000000
52 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3000000
53 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل 3000000
54 تعویض کمک عقب 1000000
55 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2500000
56 تعویض موج گیر 800000
57 میزان فرمان 500000
58 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 3000000
59 تعویض پمپ هیدرولیک 2000000
60 تعویض منبع هیدرولیک 1500000
61 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1000000
62 تعویض شلنگ هیدرولیک 1000000
63 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 2000000
64 تعویض گردگیر فرمان چپ 0
65 تعویض گردگیر فرمان راست 0
66 تعویض کمک فرمان 0
67 تعویض لوله های کمک فرمان 0
68 تعویض تلسکوپی 2500000
69 تعویض لوله های کمک فرمان 0
70 تعویض تلسکوپی 2500000
71 شست و شوی سیستم هیدرولیک 2000000
72 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 4000000
73 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 0
74 تعویض ترمینال ترمز 1500000
75 تعویض پمپ ترمز بالا 2000000
76 تعویض کالیپر چرخ جلو 1500000
77 تعویض دیسک چرخ جلو 1500000
78 تعویض شلنگ ترمز جلو 800000
79 تعویض لنت جلو دو طرف 500000
80 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 1200000
81 تعویض کالیپر چرخ عقب 0
82 تعویض دیسک چرخ عقب 0
83 تعویض کاسه چرخ عقب 800000
84 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
85 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ 0
86 تعویض لنت عقب دو طرف 1200000
87 تعویض لنت ترمز دستی 1500000
88 تعویض سیم ترمز دستی راست 2000000
89 تعویض سیم ترمز دستی چپ 2000000
90 تعویض سیم ترمز دستی داخل 1500000
91 تعویض تفنگی ترمز دستی 1500000

ایکس تریل

ردیف شرح خدمات رونیز
1 تعمیر کامل موتور 30000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 15000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 0
4 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 15000000
5 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 8000000
6 تعویض واشر درب سوپاپ 1000000
7 سرویس یا تعویض شیر های OCV 0
8 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 2000000
9 تعویض تسمه دینام 1000000
10 تعویض تسمه کولر 1000000
11 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 2000000
12 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1500000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 0
14 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 0
15 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 1000000
16 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 2000000
17 تعویض رادیاتور آب 1500000
18 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 500000
19 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 1200000
20 تعویض شیلنگ های بخاری 1000000
21 تعویض دسته موتور راست 2000000
22 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 2000000
23 تعویض دسته موتور عقب 0
24 تعویض دسته موتور جلو 0
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 15000000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 7000000
27 تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) 15000000
28 باز و بسته کردن گاردن 1000000
29 تعمیر پمپ کلاچ پائین 1000000
30 تعمیر پمپ کلاچ بالا 1200000
31 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 8000000
32 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 2500000
33 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2500000
34 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 3000000
36 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3000000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 3000000
38 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 0
39 تعویض کمک های جلو هر عدد 1500000
40 باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش 1800000
41 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 4000000
42 تعویض موج گیر هر طرف 800000
43 تعویض قرقری راست فرمان 0
44 تعویض قرقری چپ فرمان 0
45 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3500000
46 طبق های تنطیم کمبر و کستر 1000000
47 طبق های تنطیم داخل و بیرون 1000000
48 باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس 3500000
49 باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 3500000
50 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
51 تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل 3000000
52 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3000000
53 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل 3000000
54 تعویض کمک عقب 1000000
55 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2500000
56 تعویض موج گیر 800000
57 میزان فرمان 500000
58 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 3000000
59 تعویض پمپ هیدرولیک 2000000
60 تعویض منبع هیدرولیک 1500000
61 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1000000
62 تعویض شلنگ هیدرولیک 1000000
63 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 2000000
64 تعویض گردگیر فرمان چپ 0
65 تعویض گردگیر فرمان راست 0
66 تعویض کمک فرمان 0
67 تعویض لوله های کمک فرمان 0
68 تعویض تلسکوپی 2500000
69 تعویض لوله های کمک فرمان 0
70 تعویض تلسکوپی 2500000
71 شست و شوی سیستم هیدرولیک 2000000
72 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 4000000
73 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 0
74 تعویض ترمینال ترمز 1500000
75 تعویض پمپ ترمز بالا 2000000
76 تعویض کالیپر چرخ جلو 1500000
77 تعویض دیسک چرخ جلو 1500000
78 تعویض شلنگ ترمز جلو 800000
79 تعویض لنت جلو دو طرف 500000
80 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 1200000
81 تعویض کالیپر چرخ عقب 0
82 تعویض دیسک چرخ عقب 0
83 تعویض کاسه چرخ عقب 800000
84 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
85 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ 0
86 تعویض لنت عقب دو طرف 1200000
87 تعویض لنت ترمز دستی 1500000
88 تعویض سیم ترمز دستی راست 2000000
89 تعویض سیم ترمز دستی چپ 2000000
90 تعویض سیم ترمز دستی داخل 1500000
91 تعویض تفنگی ترمز دستی 1500000

جوک

ردیف شرح خدمات ماکسیما اتوماتیک
1 تعمیر کامل موتور 38000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 28000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 0
4 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 20000000
5 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 18000000
6 تعویض واشر درب سوپاپ 4000000
7 سرویس یا تعویض شیر های OCV 0
8 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 8000000
9 تعویض تسمه دینام 2000000
10 تعویض تسمه کولر 1000000
11 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 2500000
12 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 2500000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 7000000
14 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 6000000
15 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 3500000
16 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 2500000
17 تعویض رادیاتور آب 1500000
18 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 500000
19 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 1500000
20 تعویض شیلنگ های بخاری 1500000
21 تعویض دسته موتور راست 2000000
22 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 2500000
23 تعویض دسته موتور عقب 4000000
24 تعویض دسته موتور جلو 1500000
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 15600000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 0
27 تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) 0
28 باز و بسته کردن گاردن 0
29 تعمیر پمپ کلاچ پائین 0
30 تعمیر پمپ کلاچ بالا 0
31 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 11000000
32 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 3000000
33 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 3000000
34 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 3000000
36 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3000000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 3000000
38 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 8000000
39 تعویض کمک های جلو هر عدد 2000000
40 باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش 0
41 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 3000000
42 تعویض موج گیر هر طرف 800000
43 تعویض قرقری راست فرمان 0
44 تعویض قرقری چپ فرمان 0
45 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3000000
46 طبق های تنطیم کمبر و کستر 0
47 طبق های تنطیم داخل و بیرون 0
48 باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس 0
49 باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 0
50 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 4000000
51 تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل 4000000
52 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3500000
53 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل 3500000
54 تعویض کمک عقب 2000000
55 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2500000
56 تعویض موج گیر 1000000
57 میزان فرمان 300000
58 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 8000000
59 تعویض پمپ هیدرولیک 5000000
60 تعویض منبع هیدرولیک 1500000
61 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 4000000
62 تعویض شلنگ هیدرولیک 3500000
63 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 4000000
64 تعویض گردگیر فرمان چپ 1000000
65 تعویض گردگیر فرمان راست 1000000
66 تعویض کمک فرمان 0
67 تعویض لوله های کمک فرمان 3000000
68 تعویض تلسکوپی 3500000
69 تعویض لوله های کمک فرمان 0
70 تعویض تلسکوپی 3500000
71 شست و شوی سیستم هیدرولیک 2000000
72 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 7000000
73 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 7000000
74 تعویض ترمینال ترمز 0
75 تعویض پمپ ترمز بالا 2500000
76 تعویض کالیپر چرخ جلو 2000000
77 تعویض دیسک چرخ جلو 1500000
78 تعویض شلنگ ترمز جلو 800000
79 تعویض لنت جلو دو طرف 500000
80 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 1200000
81 تعویض کالیپر چرخ عقب 1500000
82 تعویض دیسک چرخ عقب 1200000
83 تعویض کاسه چرخ عقب 0
84 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
85 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ 0
86 تعویض لنت عقب دو طرف 800000
87 تعویض لنت ترمز دستی 2000000
88 تعویض سیم ترمز دستی راست 2000000
89 تعویض سیم ترمز دستی چپ 3000000
90 تعویض سیم ترمز دستی داخل 0
91 تعویض تفنگی ترمز دستی 2000000

مورانو

ردیف شرح خدمات ماکسیما دنده ای
1 تعمیر کامل موتور 35000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 28000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 0
4 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 18000000
5 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 18000000
6 تعویض واشر درب سوپاپ 4000000
7 سرویس یا تعویض شیر های OCV 0
8 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 8000000
9 تعویض تسمه دینام 2000000
10 تعویض تسمه کولر 1000000
11 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 2500000
12 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 2500000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 7000000
14 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 6000000
15 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 3500000
16 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 2500000
17 تعویض رادیاتور آب 1500000
18 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 500000
19 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 1500000
20 تعویض شیلنگ های بخاری 1500000
21 تعویض دسته موتور راست 2000000
22 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 2500000
23 تعویض دسته موتور عقب 4000000
24 تعویض دسته موتور جلو 1500000
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 12000000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 7000000
27 تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) 0
28 باز و بسته کردن گاردن 0
29 تعمیر پمپ کلاچ پائین 1500000
30 تعمیر پمپ کلاچ بالا 2500000
31 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 9000000
32 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
33 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
34 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 2500000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 2500000
36 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2500000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 2500000
38 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 5000000
39 تعویض کمک های جلو هر عدد 2000000
40 باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش 0
41 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 3000000
42 تعویض موج گیر هر طرف 800000
43 تعویض قرقری راست فرمان 0
44 تعویض قرقری چپ فرمان 0
45 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3000000
46 طبق های تنطیم کمبر و کستر 0
47 طبق های تنطیم داخل و بیرون 0
48 باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس 0
49 باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 0
50 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 0
51 تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل 2500000
52 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2500000
53 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل 2500000
54 تعویض کمک عقب 2000000
55 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 1500000
56 تعویض موج گیر 800000
57 میزان فرمان 300000
58 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 8000000
59 تعویض پمپ هیدرولیک 5000000
60 تعویض منبع هیدرولیک 1500000
61 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 4000000
62 تعویض شلنگ هیدرولیک 3500000
63 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 4000000
64 تعویض گردگیر فرمان چپ 1000000
65 تعویض گردگیر فرمان راست 1000000
66 تعویض کمک فرمان 0
67 تعویض لوله های کمک فرمان 3000000
68 تعویض تلسکوپی 3500000
69 تعویض لوله های کمک فرمان 0
70 تعویض تلسکوپی 3500000
71 شست و شوی سیستم هیدرولیک 2000000
72 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 8000000
73 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 7000000
74 تعویض ترمینال ترمز 0
75 تعویض پمپ ترمز بالا 2500000
76 تعویض کالیپر چرخ جلو 2000000
77 تعویض دیسک چرخ جلو 1500000
78 تعویض شلنگ ترمز جلو 800000
79 تعویض لنت جلو دو طرف 500000
80 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 1200000
81 تعویض کالیپر چرخ عقب 1500000
82 تعویض دیسک چرخ عقب 1200000
83 تعویض کاسه چرخ عقب 0
84 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
85 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ 0
86 تعویض لنت عقب دو طرف 800000
87 تعویض لنت ترمز دستی 2000000
88 تعویض سیم ترمز دستی راست 2000000
89 تعویض سیم ترمز دستی چپ 3000000
90 تعویض سیم ترمز دستی داخل 0
91 تعویض تفنگی ترمز دستی 2000000

قشقایی

ردیف شرح خدمات کویین
1 تعمیر کامل موتور 17000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 5000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای 0
4 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 0
5 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 8500000
6 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 5500000
7 تعویض واشر درب سوپاپ 900000
8 سرویس یا تعویض شیر های OCV 0
9 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 3500000
10 تعویض زنجیر/ تسمه تایمینگ 1900000
11 تعویض تسمه دینام 650000
12 تعویض تسمه کولر 600000
13 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 700000
14 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1200000
15 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 800000
16 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 900000
17 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 400000
18 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 600000
19 تعویض رادیاتور آب 1200000
20 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 550000
21 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 600000
22 تعویض شیلنگ های بخاری 700000
23 تعویض دسته موتور راست 1500000
24 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 1000000
25 تعویض دسته موتور عقب 0
26 تعویض دسته موتور جلو 900000
27 تعویض باک بنزین توافقی
28 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 5000000
29 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 2500000
30 تعمیر پمپ کلاچ پائین 500000
31 تعمیر پمپ کلاچ بالا 900000
32 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 3000000
33 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 1800000
34 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 1800000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 1800000
36 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 1800000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 1800000
38 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 1800000
39 تعویض رام زیر رادیاتور و تعویض بوش رام 4500000
40 تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک 0
41 تعویض کمک های جلو هر عدد 1300000
42 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش هر طرف 1800000
43 تعویض موج گیر هر طرف 900000
44 تعویض قرقری راست فرمان 1300000
45 تعویض قرقری چپ فرمان 1300000
46 تعویض سیبک فرمان هر طرف 900000
47 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 1600000
48 تعمیر کامل اکسل 5000000
49 تعویض کمک عقب 1000000
50 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 1500000
51 تعویض موج گیر دو طرف 900000
52 میزان فرمان 300000
53 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 3000000
54 تعویض پمپ هیدرولیک 1500000
55 تعویض موتور برقی فرمان 0
56 تعویض منبع هیدرولیک 500000
57 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1000000
58 تعویض شلنگ هیدرولیک 550000
59 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 1200000
60 تعویض گردگیر فرمان چپ 700000
61 تعویض گردگیر فرمان راست 700000
62 تعویض تلسکوپی 2000000
63 تعمیر تلسکوپی 2300000
64 شست و شوی سیستم هیدرولیک 1400000
65 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 1500000
66 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 2100000
67 تعویض ترمینال ترمز 1500000
68 تعویض پمپ ترمز بالا 1200000
69 تعویض کالیپر چرخ جلو 650000
70 تعویض دیسک چرخ جلو 600000
71 تعویض شلنگ ترمز جلو 500000
72 تعویض لنت جلو دو طرف 500000
73 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 900000
74 تعویض کالیپر چرخ عقب 0
75 تعویض دیسک چرخ عقب 0
76 تعویض کاسه چرخ عقب 500000
77 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
78 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندر 1500000
79 تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) 0
80 تعویض لنت عقب دو طرف 1200000
81 تعویض لنت ترمز دستی 1200000
82 تعویض سیم ترمز دستی 1800000
83 تعویض سیم ترمز دستی چپ 0
84 تعویض سیم ترمز دستی داخل 900000

پت فایندر

ردیف شرح خدمات آریزو 5 اتوماتیک
1 تعمیر کامل موتور 28000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 10000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای 0
4 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 6500000
5 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 16000000
6 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 8000000
7 تعویض واشر درب سوپاپ 1200000
8 سرویس یا تعویض شیر های OCV 1200000
9 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 7500000
10 تعویض زنجیر/ تسمه تایمینگ 0
11 تعویض تسمه دینام 1200000
12 تعویض تسمه کولر 1000000
13 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 1400000
14 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1800000
15 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 1300000
16 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 1100000
17 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 900000
18 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 1000000
19 تعویض رادیاتور آب 1900000
20 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 800000
21 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 800000
22 تعویض شیلنگ های بخاری 750000
23 تعویض دسته موتور راست 1100000
24 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 1200000
25 تعویض دسته موتور عقب 1400000
26 تعویض دسته موتور جلو 1000000
27 تعویض باک بنزین توافقی
28 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 12500000
29 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 0
30 تعمیر پمپ کلاچ پائین 0
31 تعمیر پمپ کلاچ بالا 0
32 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 5500000
33 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 1800000
34 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 1800000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 1800000
36 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 1800000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 1800000
38 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 1800000
39 تعویض رام زیر رادیاتور و تعویض بوش رام 4500000
40 تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک 6000000
41 تعویض کمک های جلو هر عدد 1300000
42 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش هر طرف 1800000
43 تعویض موج گیر هر طرف 900000
44 تعویض قرقری راست فرمان 1300000
45 تعویض قرقری چپ فرمان 1300000
46 تعویض سیبک فرمان هر طرف 900000
47 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 1600000
48 تعمیر کامل اکسل 5000000
49 تعویض کمک عقب 1000000
50 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 1500000
51 تعویض موج گیر دو طرف 900000
52 میزان فرمان 300000
53 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 4000000
54 تعویض پمپ هیدرولیک 2500000
55 تعویض موتور برقی فرمان 0
56 تعویض منبع هیدرولیک 600000
57 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1200000
58 تعویض شلنگ هیدرولیک 600000
59 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 1750000
60 تعویض گردگیر فرمان چپ 800000
61 تعویض گردگیر فرمان راست 800000
62 تعویض تلسکوپی 2300000
63 تعمیر تلسکوپی 2800000
64 شست و شوی سیستم هیدرولیک 1650000
65 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 2100000
66 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 2650000
67 تعویض ترمینال ترمز 1900000
68 تعویض پمپ ترمز بالا 1600000
69 تعویض کالیپر چرخ جلو 750000
70 تعویض دیسک چرخ جلو 750000
71 تعویض شلنگ ترمز جلو 600000
72 تعویض لنت جلو دو طرف 750000
73 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 900000
74 تعویض کالیپر چرخ عقب 1000000
75 تعویض دیسک چرخ عقب 1600000
76 تعویض کاسه چرخ عقب 0
77 تعویض شلنگ ترمز عقب 1100000
78 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندر 1100000
79 تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) 0
80 تعویض لنت عقب دو طرف 850000
81 تعویض لنت ترمز دستی 1000000
82 تعویض سیم ترمز دستی 2200000
83 تعویض سیم ترمز دستی چپ 0
84 تعویض سیم ترمز دستی داخل 1000000

پیکاپ و سرانزا

ردیف شرح خدمات آریزو 5 دنده ای
1 تعمیر کامل موتور 25000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 10000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای 0
4 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 6500000
5 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 15000000
6 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 8000000
7 تعویض واشر درب سوپاپ 1200000
8 سرویس یا تعویض شیر های OCV 1200000
9 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 7500000
10 تعویض زنجیر/ تسمه تایمینگ 0
11 تعویض تسمه دینام 1200000
12 تعویض تسمه کولر 1000000
13 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 1400000
14 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1800000
15 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 1300000
16 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 1100000
17 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 900000
18 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 1000000
19 تعویض رادیاتور آب 1700000
20 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 800000
21 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 800000
22 تعویض شیلنگ های بخاری 750000
23 تعویض دسته موتور راست 1100000
24 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 1200000
25 تعویض دسته موتور عقب 1400000
26 تعویض دسته موتور جلو 1000000
27 تعویض باک بنزین توافقی
28 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 8500000
29 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 4000000
30 تعمیر پمپ کلاچ پائین 600000
31 تعمیر پمپ کلاچ بالا 1200000
32 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 4500000
33 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 1800000
34 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 1800000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 1800000
36 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 1800000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 1800000
38 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 1800000
39 تعویض رام زیر رادیاتور و تعویض بوش رام 4500000
40 تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک 6000000
41 تعویض کمک های جلو هر عدد 1300000
42 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش هر طرف 1800000
43 تعویض موج گیر هر طرف 900000
44 تعویض قرقری راست فرمان 1300000
45 تعویض قرقری چپ فرمان 1300000
46 تعویض سیبک فرمان هر طرف 900000
47 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 1600000
48 تعمیر کامل اکسل 5000000
49 تعویض کمک عقب 1000000
50 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 1500000
51 تعویض موج گیر دو طرف 900000
52 میزان فرمان 300000
53 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 4000000
54 تعویض پمپ هیدرولیک 2500000
55 تعویض موتور برقی فرمان 0
56 تعویض منبع هیدرولیک 600000
57 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1200000
58 تعویض شلنگ هیدرولیک 600000
59 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 1750000
60 تعویض گردگیر فرمان چپ 800000
61 تعویض گردگیر فرمان راست 800000
62 تعویض تلسکوپی 2300000
63 تعمیر تلسکوپی 2800000
64 شست و شوی سیستم هیدرولیک 1650000
65 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 2100000
66 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 2650000
67 تعویض ترمینال ترمز 1900000
68 تعویض پمپ ترمز بالا 1600000
69 تعویض کالیپر چرخ جلو 750000
70 تعویض دیسک چرخ جلو 750000
71 تعویض شلنگ ترمز جلو 600000
72 تعویض لنت جلو دو طرف 750000
73 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 900000
74 تعویض کالیپر چرخ عقب 1000000
75 تعویض دیسک چرخ عقب 1600000
76 تعویض کاسه چرخ عقب 0
77 تعویض شلنگ ترمز عقب 1100000
78 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندر 1100000
79 تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) 0
80 تعویض لنت عقب دو طرف 850000
81 تعویض لنت ترمز دستی 1000000
82 تعویض سیم ترمز دستی 2200000
83 تعویض سیم ترمز دستی چپ 0
84 تعویض سیم ترمز دستی داخل 1000000

عنوان تاگل

ردیف شرح خدمات آریزو 5TE اتوماتیک توربو
1 تعمیر کامل موتور 26000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 11000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای 0
4 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 6500000
5 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 16500000
6 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 8000000
7 تعویض واشر درب سوپاپ 1300000
8 سرویس یا تعویض شیر های OCV 1300000
9 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 8000000
10 تعویض زنجیر/ تسمه تایمینگ 0
11 تعویض تسمه دینام 1200000
12 تعویض تسمه کولر 1000000
13 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 1400000
14 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1800000
15 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 1300000
16 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 1100000
17 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 900000
18 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 1000000
19 تعویض رادیاتور آب 1900000
20 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 800000
21 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 800000
22 تعویض شیلنگ های بخاری 750000
23 تعویض دسته موتور راست 1100000
24 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 1200000
25 تعویض دسته موتور عقب 1400000
26 تعویض دسته موتور جلو 1000000
27 تعویض باک بنزین توافقی
28 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 12500000
29 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 0
30 تعمیر پمپ کلاچ پائین 0
31 تعمیر پمپ کلاچ بالا 0
32 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 5500000
33 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 1800000
34 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 1800000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 1800000
36 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 1800000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 1800000
38 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 1800000
39 تعویض رام زیر رادیاتور و تعویض بوش رام 4500000
40 تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک 6000000
41 تعویض کمک های جلو هر عدد 1300000
42 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش هر طرف 1800000
43 تعویض موج گیر هر طرف 900000
44 تعویض قرقری راست فرمان 1300000
45 تعویض قرقری چپ فرمان 1300000
46 تعویض سیبک فرمان هر طرف 900000
47 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 1600000
48 تعمیر کامل اکسل 5000000
49 تعویض کمک عقب 1000000
50 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 1500000
51 تعویض موج گیر دو طرف 900000
52 میزان فرمان 300000
53 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 4000000
54 تعویض پمپ هیدرولیک 2500000
55 تعویض موتور برقی فرمان 0
56 تعویض منبع هیدرولیک 600000
57 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1200000
58 تعویض شلنگ هیدرولیک 600000
59 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 1750000
60 تعویض گردگیر فرمان چپ 800000
61 تعویض گردگیر فرمان راست 800000
62 تعویض تلسکوپی 2300000
63 تعمیر تلسکوپی 2800000
64 شست و شوی سیستم هیدرولیک 1650000
65 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 2100000
66 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 2650000
67 تعویض ترمینال ترمز 1900000
68 تعویض پمپ ترمز بالا 1600000
69 تعویض کالیپر چرخ جلو 750000
70 تعویض دیسک چرخ جلو 750000
71 تعویض شلنگ ترمز جلو 600000
72 تعویض لنت جلو دو طرف 750000
73 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 900000
74 تعویض کالیپر چرخ عقب 1000000
75 تعویض دیسک چرخ عقب 1600000
76 تعویض کاسه چرخ عقب 0
77 تعویض شلنگ ترمز عقب 1100000
78 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندر 1100000
79 تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) 0
80 تعویض لنت عقب دو طرف 850000
81 تعویض لنت ترمز دستی 1000000
82 تعویض سیم ترمز دستی 2200000
83 تعویض سیم ترمز دستی چپ 0
84 تعویض سیم ترمز دستی داخل 1000000

ماکسیما اتوماتیک

ردیف شرح خدمات ویانا
1 تعمیر کامل موتور 17000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 5000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای 0
4 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 0
5 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 8500000
6 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 5500000
7 تعویض واشر درب سوپاپ 900000
8 سرویس یا تعویض شیر های OCV 0
9 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 3500000
10 تعویض زنجیر/ تسمه تایمینگ 1900000
11 تعویض تسمه دینام 650000
12 تعویض تسمه کولر 600000
13 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 700000
14 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1200000
15 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 800000
16 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 900000
17 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 400000
18 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 600000
19 تعویض رادیاتور آب 1200000
20 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 550000
21 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 600000
22 تعویض شیلنگ های بخاری 700000
23 تعویض دسته موتور راست 1500000
24 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 1000000
25 تعویض دسته موتور عقب 0
26 تعویض دسته موتور جلو 900000
27 تعویض باک بنزین توافقی
28 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 5000000
29 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 2500000
30 تعمیر پمپ کلاچ پائین 500000
31 تعمیر پمپ کلاچ بالا 900000
32 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 3000000
33 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
34 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 2000000
36 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 2000000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2000000
38 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 2000000
39 تعویض رام زیر رادیاتور و تعویض بوش رام 5500000
40 تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک 6000000
41 تعویض کمک های جلو هر عدد 1500000
42 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش هر طرف 2000000
43 تعویض موج گیر هر طرف 1000000
44 تعویض قرقری راست فرمان 1500000
45 تعویض قرقری چپ فرمان 1300000
46 تعویض سیبک فرمان هر طرف 1000000
47 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 1700000
48 تعمیر کامل اکسل 7000000
49 تعویض کمک عقب 1500000
50 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 1600000
51 تعویض موج گیر دو طرف 1200000
52 میزان فرمان 300000
53 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 3000000
54 تعویض پمپ هیدرولیک 1500000
55 تعویض موتور برقی فرمان 0
56 تعویض منبع هیدرولیک 500000
57 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1000000
58 تعویض شلنگ هیدرولیک 550000
59 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 1200000
60 تعویض گردگیر فرمان چپ 700000
61 تعویض گردگیر فرمان راست 700000
62 تعویض تلسکوپی 2000000
63 تعمیر تلسکوپی 2300000
64 شست و شوی سیستم هیدرولیک 1400000
65 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 1500000
66 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 2100000
67 تعویض ترمینال ترمز 1500000
68 تعویض پمپ ترمز بالا 1200000
69 تعویض کالیپر چرخ جلو 650000
70 تعویض دیسک چرخ جلو 600000
71 تعویض شلنگ ترمز جلو 500000
72 تعویض لنت جلو دو طرف 500000
73 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 900000
74 تعویض کالیپر چرخ عقب 0
75 تعویض دیسک چرخ عقب 0
76 تعویض کاسه چرخ عقب 500000
77 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
78 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندر 1500000
79 تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) 0
80 تعویض لنت عقب دو طرف 1200000
81 تعویض لنت ترمز دستی 1200000
82 تعویض سیم ترمز دستی 1800000
83 تعویض سیم ترمز دستی چپ 0
84 تعویض سیم ترمز دستی داخل 900000

ماکسیما دنده ای

ردیف شرح خدمات تیگو 5
1 تعمیر کامل موتور 27000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 8000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور تسمه ای 4200000
4 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 0
5 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 14000000
6 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 4700000
7 تعویض واشر درب سوپاپ 1100000
8 سرویس یا تعویض شیر های OCV 1000000
9 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 4500000
10 تعویض زنجیر/ تسمه تایمینگ 3800000
11 تعویض تسمه دینام 800000
12 تعویض تسمه کولر 0
13 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 900000
14 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1700000
15 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 1400000
16 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 1200000
17 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 800000
18 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 850000
19 تعویض رادیاتور آب 1800000
20 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 800000
21 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 800000
22 تعویض شیلنگ های بخاری 850000
23 تعویض دسته موتور راست 950000
24 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 1100000
25 تعویض دسته موتور عقب 1400000
26 تعویض دسته موتور جلو 950000
27 تعویض باک بنزین توافقی
28 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 15600000
29 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 0
30 تعمیر پمپ کلاچ پائین 0
31 تعمیر پمپ کلاچ بالا 0
32 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 6000000
33 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
34 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 2000000
36 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 2000000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2000000
38 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 2000000
39 تعویض رام زیر رادیاتور و تعویض بوش رام 5500000
40 تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک 6000000
41 تعویض کمک های جلو هر عدد 1500000
42 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش هر طرف 2000000
43 تعویض موج گیر هر طرف 1000000
44 تعویض قرقری راست فرمان 1500000
45 تعویض قرقری چپ فرمان 1300000
46 تعویض سیبک فرمان هر طرف 1000000
47 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 1700000
48 تعمیر کامل اکسل 700000
49 تعویض کمک عقب 1500000
50 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 1600000
51 تعویض موج گیر دو طرف 1200000
52 میزان فرمان 300000
53 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 4300000
54 تعویض پمپ هیدرولیک 2400000
55 تعویض موتور برقی فرمان 0
56 تعویض منبع هیدرولیک 600000
57 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1400000
58 تعویض شلنگ هیدرولیک 700000
59 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 2000000
60 تعویض گردگیر فرمان چپ 900000
61 تعویض گردگیر فرمان راست 900000
62 تعویض تلسکوپی 2500000
63 تعمیر تلسکوپی 2800000
64 شست و شوی سیستم هیدرولیک 1700000
65 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 2200000
66 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 2500000
67 تعویض ترمینال ترمز 1800000
68 تعویض پمپ ترمز بالا 1400000
69 تعویض کالیپر چرخ جلو 850000
70 تعویض دیسک چرخ جلو 850000
71 تعویض شلنگ ترمز جلو 700000
72 تعویض لنت جلو دو طرف 800000
73 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 1000000
74 تعویض کالیپر چرخ عقب 950000
75 تعویض دیسک چرخ عقب 1400000
76 تعویض کاسه چرخ عقب 0
77 تعویض شلنگ ترمز عقب 1250000
78 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندر 1200000
79 تعویض پمپ ترمز دستی برقی (EPB) 0
80 تعویض لنت عقب دو طرف 900000
81 تعویض لنت ترمز دستی 1500000
82 تعویض سیم ترمز دستی 2500000
83 تعویض سیم ترمز دستی چپ 0
84 تعویض سیم ترمز دستی داخل 1200000