نرخ اتحادیه تعمیرکاران خودرو

 

تی ینا

ردیف شرح خدمات تی ینا
1 تعمیر کامل موتور 45000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 35000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 28000000
4 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 25000000
5 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 25000000
6 تعویض واشر درب سوپاپ 4000000
7 سرویس یا تعویض شیر های OCV 4000000
8 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 2000000
9 تعویض تسمه دینام 3000000
10 تعویض تسمه کولر 0
11 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 3500000
12 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 5000000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 12000000
14 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 12000000
15 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 3500000
16 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 3000000
17 تعویض رادیاتور آب 2000000
18 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 1500000
19 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 1500000
20 تعویض شیلنگ های بخاری 2500000
21 تعویض دسته موتور راست 3000000
22 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 4000000
23 تعویض دسته موتور عقب 2500000
24 تعویض دسته موتور جلو 2500000
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 23400000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 0
27 تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) 0
28 باز و بسته کردن گاردن 0
29 تعمیر پمپ کلاچ پائین 0
30 تعمیر پمپ کلاچ بالا 0
31 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 16000000
32 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 4000000
33 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 3500000
34 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 4000000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 4000000
36 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2500000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 2500000
38 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 12000000
39 تعویض کمک های جلو هر عدد 2000000
40 باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش 2500000
41 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 3000000
42 تعویض موج گیر هر طرف 800000
43 تعویض قرقری راست فرمان 4000000
44 تعویض قرقری چپ فرمان 3000000
45 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3500000
46 طبق های تنطیم کمبر و کستر 0
47 طبق های تنطیم داخل و بیرون 0
48 باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس 5000000
49 باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 5000000
50 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3500000
51 تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل 4000000
52 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3500000
53 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل 3000000
54 تعویض کمک عقب 3800000
55 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2000000
56 تعویض موج گیر 1500000
57 میزان فرمان 500000
58 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 15000000
59 تعویض پمپ هیدرولیک 7000000
60 تعویض منبع هیدرولیک 1500000
61 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 4000000
62 تعویض شلنگ هیدرولیک 1300000
63 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 0
64 تعویض گردگیر فرمان چپ 1700000
65 تعویض گردگیر فرمان راست 1700000
66 تعویض کمک فرمان 0
67 تعویض لوله های کمک فرمان 0
68 تعویض تلسکوپی 6000000
69 تعویض لوله های کمک فرمان 8000000
70 تعویض تلسکوپی 12000000
71 شست و شوی سیستم هیدرولیک 1500000
72 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 8000000
73 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 9000000
74 تعویض ترمینال ترمز 0
75 تعویض پمپ ترمز بالا 3000000
76 تعویض کالیپر چرخ جلو 1500000
77 تعویض دیسک چرخ جلو 2000000
78 تعویض شلنگ ترمز جلو 1000000
79 تعویض لنت جلو دو طرف 1500000
80 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 2000000
81 تعویض کالیپر چرخ عقب 3000000
82 تعویض دیسک چرخ عقب 2400000
83 تعویض کاسه چرخ عقب 0
84 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
85 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ 2000000
86 تعویض لنت عقب دو طرف 1000000
87 تعویض لنت ترمز دستی 1500000
88 تعویض سیم ترمز دستی راست 2000000
89 تعویض سیم ترمز دستی چپ 2500000
90 تعویض سیم ترمز دستی داخل 2000000
91 تعویض تفنگی ترمز دستی 2000000

ایکس تریل

ردیف شرح خدمات ایکس تریل
1 تعمیر کامل موتور 55000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 40000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 28000000
4 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 30000000
5 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 28000000
6 تعویض واشر درب سوپاپ 5000000
7 سرویس یا تعویض شیر های OCV 5000000
8 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 3000000
9 تعویض تسمه دینام 4000000
10 تعویض تسمه کولر 0
11 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 4500000
12 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 6000000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 15000000
14 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 12000000
15 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 4000000
16 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 3000000
17 تعویض رادیاتور آب 1500000
18 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 1500000
19 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 1500000
20 تعویض شیلنگ های بخاری 2500000
21 تعویض دسته موتور راست 3000000
22 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 4000000
23 تعویض دسته موتور عقب 3000000
24 تعویض دسته موتور جلو 2500000
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 30000000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 0
27 تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) 18000000
28 باز و بسته کردن گاردن 4000000
29 تعمیر پمپ کلاچ پائین 0
30 تعمیر پمپ کلاچ بالا 0
31 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 24000000
32 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 4000000
33 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 3500000
34 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 4000000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 4000000
36 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2500000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 2500000
38 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 15000000
39 تعویض کمک های جلو هر عدد 3000000
40 باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش 2500000
41 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 3000000
42 تعویض موج گیر هر طرف 800000
43 تعویض قرقری راست فرمان 4000000
44 تعویض قرقری چپ فرمان 3000000
45 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3500000
46 طبق های تنطیم کمبر و کستر 0
47 طبق های تنطیم داخل و بیرون 0
48 باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس 5000000
49 باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 5000000
50 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3500000
51 تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل 4000000
52 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3500000
53 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل 3000000
54 تعویض کمک عقب 3800000
55 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2500000
56 تعویض موج گیر 1500000
57 میزان فرمان 500000
58 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 16000000
59 تعویض پمپ هیدرولیک 7000000
60 تعویض منبع هیدرولیک 0
61 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 0
62 تعویض شلنگ هیدرولیک 0
63 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 0
64 تعویض گردگیر فرمان چپ 1700000
65 تعویض گردگیر فرمان راست 1700000
66 تعویض کمک فرمان 0
67 تعویض لوله های کمک فرمان 0
68 تعویض تلسکوپی 6000000
69 تعویض لوله های کمک فرمان 8000000
70 تعویض تلسکوپی 12000000
71 شست و شوی سیستم هیدرولیک 0
72 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 8000000
73 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 9000000
74 تعویض ترمینال ترمز 0
75 تعویض پمپ ترمز بالا 3000000
76 تعویض کالیپر چرخ جلو 1500000
77 تعویض دیسک چرخ جلو 2000000
78 تعویض شلنگ ترمز جلو 1000000
79 تعویض لنت جلو دو طرف 1500000
80 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 2000000
81 تعویض کالیپر چرخ عقب 3000000
82 تعویض دیسک چرخ عقب 2400000
83 تعویض کاسه چرخ عقب 0
84 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
85 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ 2000000
86 تعویض لنت عقب دو طرف 1000000
87 تعویض لنت ترمز دستی 1500000
88 تعویض سیم ترمز دستی راست 2000000
89 تعویض سیم ترمز دستی چپ 2500000
90 تعویض سیم ترمز دستی داخل 2000000
91 تعویض تفنگی ترمز دستی 2000000

جوک

ردیف شرح خدمات جوک
1 تعمیر کامل موتور 35000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 22000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 25000000
4 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 20000000
5 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 20000000
6 تعویض واشر درب سوپاپ 3000000
7 سرویس یا تعویض شیر های OCV 3000000
8 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 2000000
9 تعویض تسمه دینام 2000000
10 تعویض تسمه کولر 0
11 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 2500000
12 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 3000000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 0
14 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 0
15 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 1500000
16 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 2000000
17 تعویض رادیاتور آب 1000000
18 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 1500000
19 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 1500000
20 تعویض شیلنگ های بخاری 1500000
21 تعویض دسته موتور راست 2000000
22 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 2000000
23 تعویض دسته موتور عقب 1500000
24 تعویض دسته موتور جلو 2500000
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 26000000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 0
27 تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) 15000000
28 باز و بسته کردن گاردن 3000000
29 تعمیر پمپ کلاچ پائین 0
30 تعمیر پمپ کلاچ بالا 0
31 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 18000000
32 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 3000000
33 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2500000
34 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 3000000
36 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2500000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 2500000
38 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 10000000
39 تعویض کمک های جلو هر عدد 2000000
40 باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش 2000000
41 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 2500000
42 تعویض موج گیر هر طرف 800000
43 تعویض قرقری راست فرمان 3000000
44 تعویض قرقری چپ فرمان 2000000
45 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3000000
46 طبق های تنطیم کمبر و کستر 0
47 طبق های تنطیم داخل و بیرون 0
48 باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس 5000000
49 باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 4000000
50 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
51 تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل 3500000
52 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3500000
53 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل 3000000
54 تعویض کمک عقب 2800000
55 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2000000
56 تعویض موج گیر 1000000
57 میزان فرمان 500000
58 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 12000000
59 تعویض پمپ هیدرولیک 5000000
60 تعویض منبع هیدرولیک 0
61 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 0
62 تعویض شلنگ هیدرولیک 0
63 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 0
64 تعویض گردگیر فرمان چپ 1500000
65 تعویض گردگیر فرمان راست 1500000
66 تعویض کمک فرمان 0
67 تعویض لوله های کمک فرمان 0
68 تعویض تلسکوپی 5000000
69 تعویض لوله های کمک فرمان 5000000
70 تعویض تلسکوپی 8000000
71 شست و شوی سیستم هیدرولیک 0
72 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 7000000
73 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 7000000
74 تعویض ترمینال ترمز 0
75 تعویض پمپ ترمز بالا 3000000
76 تعویض کالیپر چرخ جلو 1500000
77 تعویض دیسک چرخ جلو 2000000
78 تعویض شلنگ ترمز جلو 1000000
79 تعویض لنت جلو دو طرف 1500000
80 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 2000000
81 تعویض کالیپر چرخ عقب 2500000
82 تعویض دیسک چرخ عقب 2400000
83 تعویض کاسه چرخ عقب 0
84 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
85 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ 1500000
86 تعویض لنت عقب دو طرف 1000000
87 تعویض لنت ترمز دستی 1500000
88 تعویض سیم ترمز دستی راست 2000000
89 تعویض سیم ترمز دستی چپ 2000000
90 تعویض سیم ترمز دستی داخل 2000000
91 تعویض تفنگی ترمز دستی 2000000

مورانو

ردیف شرح خدمات مورانو
1 تعمیر کامل موتور 45000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 32000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 28000000
4 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 25000000
5 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 25000000
6 تعویض واشر درب سوپاپ 4000000
7 سرویس یا تعویض شیر های OCV 4000000
8 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 2000000
9 تعویض تسمه دینام 3000000
10 تعویض تسمه کولر 0
11 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 3500000
12 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 5000000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 12000000
14 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 12000000
15 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 3500000
16 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 3000000
17 تعویض رادیاتور آب 3500000
18 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 1500000
19 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 1500000
20 تعویض شیلنگ های بخاری 2500000
21 تعویض دسته موتور راست 3000000
22 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 4000000
23 تعویض دسته موتور عقب 6000000
24 تعویض دسته موتور جلو 2500000
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 31200000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 0
27 تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) 18000000
28 باز و بسته کردن گاردن 4000000
29 تعمیر پمپ کلاچ پائین 0
30 تعمیر پمپ کلاچ بالا 0
31 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 24000000
32 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 4000000
33 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 3500000
34 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 4000000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 4000000
36 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2500000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 2500000
38 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 15000000
39 تعویض کمک های جلو هر عدد 3000000
40 باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش 2500000
41 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 3000000
42 تعویض موج گیر هر طرف 800000
43 تعویض قرقری راست فرمان 4000000
44 تعویض قرقری چپ فرمان 3000000
45 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3500000
46 طبق های تنطیم کمبر و کستر 0
47 طبق های تنطیم داخل و بیرون 0
48 باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس 5000000
49 باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 5000000
50 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3500000
51 تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل 4000000
52 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3500000
53 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل 3000000
54 تعویض کمک عقب 3800000
55 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2500000
56 تعویض موج گیر 1500000
57 میزان فرمان 500000
58 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 16000000
59 تعویض پمپ هیدرولیک 7000000
60 تعویض منبع هیدرولیک 1500000
61 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 4000000
62 تعویض شلنگ هیدرولیک 1300000
63 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 0
64 تعویض گردگیر فرمان چپ 1700000
65 تعویض گردگیر فرمان راست 1700000
66 تعویض کمک فرمان 0
67 تعویض لوله های کمک فرمان 0
68 تعویض تلسکوپی 6000000
69 تعویض لوله های کمک فرمان 8000000
70 تعویض تلسکوپی 12000000
71 شست و شوی سیستم هیدرولیک 1500000
72 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 8000000
73 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 9000000
74 تعویض ترمینال ترمز 0
75 تعویض پمپ ترمز بالا 3000000
76 تعویض کالیپر چرخ جلو 1500000
77 تعویض دیسک چرخ جلو 2000000
78 تعویض شلنگ ترمز جلو 1000000
79 تعویض لنت جلو دو طرف 1500000
80 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 2000000
81 تعویض کالیپر چرخ عقب 3000000
82 تعویض دیسک چرخ عقب 2400000
83 تعویض کاسه چرخ عقب 0
84 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
85 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ 1500000
86 تعویض لنت عقب دو طرف 1000000
87 تعویض لنت ترمز دستی 1500000
88 تعویض سیم ترمز دستی راست 2000000
89 تعویض سیم ترمز دستی چپ 2500000
90 تعویض سیم ترمز دستی داخل 2000000
91 تعویض تفنگی ترمز دستی 2000000

قشقایی

ردیف شرح خدمات قشقایی
1 تعمیر کامل موتور 30000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 20000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 20000000
4 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 20000000
5 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 20000000
6 تعویض واشر درب سوپاپ 3000000
7 سرویس یا تعویض شیر های OCV 3000000
8 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 2000000
9 تعویض تسمه دینام 2000000
10 تعویض تسمه کولر 0
11 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 2500000
12 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 3000000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 0
14 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 0
15 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 1500000
16 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 2000000
17 تعویض رادیاتور آب 1000000
18 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 1500000
19 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 1500000
20 تعویض شیلنگ های بخاری 1500000
21 تعویض دسته موتور راست 2000000
22 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 6000000
23 تعویض دسته موتور عقب 4000000
24 تعویض دسته موتور جلو 2500000
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 28600000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 0
27 تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) 15000000
28 باز و بسته کردن گاردن 3000000
29 تعمیر پمپ کلاچ پائین 0
30 تعمیر پمپ کلاچ بالا 0
31 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 20000000
32 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 3000000
33 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2500000
34 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 3000000
36 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2500000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 2500000
38 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 10000000
39 تعویض کمک های جلو هر عدد 2000000
40 باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش 2000000
41 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 2500000
42 تعویض موج گیر هر طرف 800000
43 تعویض قرقری راست فرمان 3000000
44 تعویض قرقری چپ فرمان 2000000
45 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3000000
46 طبق های تنطیم کمبر و کستر 0
47 طبق های تنطیم داخل و بیرون 0
48 باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس 4000000
49 باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 4000000
50 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3500000
51 تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل 3500000
52 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3500000
53 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل 3000000
54 تعویض کمک عقب 2800000
55 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2800000
56 تعویض موج گیر 1000000
57 میزان فرمان 500000
58 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 15000000
59 تعویض پمپ هیدرولیک 5000000
60 تعویض منبع هیدرولیک 1500000
61 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 4000000
62 تعویض شلنگ هیدرولیک 1300000
63 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 0
64 تعویض گردگیر فرمان چپ 1700000
65 تعویض گردگیر فرمان راست 1700000
66 تعویض کمک فرمان 0
67 تعویض لوله های کمک فرمان 0
68 تعویض تلسکوپی 6000000
69 تعویض لوله های کمک فرمان 5000000
70 تعویض تلسکوپی 8000000
71 شست و شوی سیستم هیدرولیک 1500000
72 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 80000000
73 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 7000000
74 تعویض ترمینال ترمز 0
75 تعویض پمپ ترمز بالا 3000000
76 تعویض کالیپر چرخ جلو 1500000
77 تعویض دیسک چرخ جلو 2000000
78 تعویض شلنگ ترمز جلو 1000000
79 تعویض لنت جلو دو طرف 1500000
80 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 2000000
81 تعویض کالیپر چرخ عقب 2500000
82 تعویض دیسک چرخ عقب 2400000
83 تعویض کاسه چرخ عقب 0
84 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
85 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ 1500000
86 تعویض لنت عقب دو طرف 1000000
87 تعویض لنت ترمز دستی 1500000
88 تعویض سیم ترمز دستی راست 2000000
89 تعویض سیم ترمز دستی چپ 2000000
90 تعویض سیم ترمز دستی داخل 2000000
91 تعویض تفنگی ترمز دستی 2000000

پت فایندر

ردیف شرح خدمات پت فایندر
1 تعمیر کامل موتور 30000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 15000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 0
4 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 15000000
5 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 8000000
6 تعویض واشر درب سوپاپ 1000000
7 سرویس یا تعویض شیر های OCV 0
8 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 2000000
9 تعویض تسمه دینام 1000000
10 تعویض تسمه کولر 1000000
11 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 2000000
12 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1500000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 0
14 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 0
15 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 1000000
16 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 1000000
17 تعویض رادیاتور آب 1500000
18 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 500000
19 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 1200000
20 تعویض شیلنگ های بخاری 1000000
21 تعویض دسته موتور راست 2000000
22 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 2000000
23 تعویض دسته موتور عقب 0
24 تعویض دسته موتور جلو 0
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 15000000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 7000000
27 تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) 15000000
28 باز و بسته کردن گاردن 1000000
29 تعمیر پمپ کلاچ پائین 1000000
30 تعمیر پمپ کلاچ بالا 1200000
31 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 8000000
32 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 2500000
33 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2500000
34 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 3000000
36 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3000000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 3000000
38 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 0
39 تعویض کمک های جلو هر عدد 1500000
40 باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش 1800000
41 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 4000000
42 تعویض موج گیر هر طرف 800000
43 تعویض قرقری راست فرمان 0
44 تعویض قرقری چپ فرمان 0
45 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3500000
46 طبق های تنطیم کمبر و کستر 1000000
47 طبق های تنطیم داخل و بیرون 1000000
48 باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس 3500000
49 باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 3500000
50 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
51 تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل 3000000
52 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3000000
53 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل 3000000
54 تعویض کمک عقب 1000000
55 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2500000
56 تعویض موج گیر 800000
57 میزان فرمان 500000
58 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 3000000
59 تعویض پمپ هیدرولیک 2000000
60 تعویض منبع هیدرولیک 1500000
61 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1000000
62 تعویض شلنگ هیدرولیک 1000000
63 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 2000000
64 تعویض گردگیر فرمان چپ 0
65 تعویض گردگیر فرمان راست 0
66 تعویض کمک فرمان 1500000
67 تعویض لوله های کمک فرمان 0
68 تعویض تلسکوپی 2500000
69 تعویض لوله های کمک فرمان 0
70 تعویض تلسکوپی 2500000
71 شست و شوی سیستم هیدرولیک 2000000
72 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 4000000
73 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 0
74 تعویض ترمینال ترمز 1500000
75 تعویض پمپ ترمز بالا 2000000
76 تعویض کالیپر چرخ جلو 1500000
77 تعویض دیسک چرخ جلو 1500000
78 تعویض شلنگ ترمز جلو 800000
79 تعویض لنت جلو دو طرف 500000
80 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 1200000
81 تعویض کالیپر چرخ عقب 0
82 تعویض دیسک چرخ عقب 0
83 تعویض کاسه چرخ عقب 800000
84 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
85 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ 0
86 تعویض لنت عقب دو طرف 1200000
87 تعویض لنت ترمز دستی 1500000
88 تعویض سیم ترمز دستی راست 2000000
89 تعویض سیم ترمز دستی چپ 2000000
90 تعویض سیم ترمز دستی داخل 1500000
91 تعویض تفنگی ترمز دستی 1500000

پیکاپ و سرانزا

ردیف شرح خدمات پیکاپ و سرانزا
1 تعمیر کامل موتور 30000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 15000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 0
4 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 15000000
5 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 8000000
6 تعویض واشر درب سوپاپ 1000000
7 سرویس یا تعویض شیر های OCV 0
8 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 2000000
9 تعویض تسمه دینام 1000000
10 تعویض تسمه کولر 1000000
11 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 2000000
12 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1500000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 0
14 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 0
15 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 1000000
16 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 2000000
17 تعویض رادیاتور آب 1500000
18 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 500000
19 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 1200000
20 تعویض شیلنگ های بخاری 1000000
21 تعویض دسته موتور راست 2000000
22 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 2000000
23 تعویض دسته موتور عقب 0
24 تعویض دسته موتور جلو 0
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 15000000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 7000000
27 تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) 15000000
28 باز و بسته کردن گاردن 1000000
29 تعمیر پمپ کلاچ پائین 1000000
30 تعمیر پمپ کلاچ بالا 1200000
31 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 8000000
32 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 2500000
33 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2500000
34 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 3000000
36 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3000000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 3000000
38 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 0
39 تعویض کمک های جلو هر عدد 1500000
40 باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش 1800000
41 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 4000000
42 تعویض موج گیر هر طرف 800000
43 تعویض قرقری راست فرمان 0
44 تعویض قرقری چپ فرمان 0
45 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3500000
46 طبق های تنطیم کمبر و کستر 1000000
47 طبق های تنطیم داخل و بیرون 1000000
48 باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس 3500000
49 باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 3500000
50 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
51 تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل 3000000
52 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3000000
53 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل 3000000
54 تعویض کمک عقب 1000000
55 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2500000
56 تعویض موج گیر 800000
57 میزان فرمان 500000
58 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 3000000
59 تعویض پمپ هیدرولیک 2000000
60 تعویض منبع هیدرولیک 1500000
61 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1000000
62 تعویض شلنگ هیدرولیک 1000000
63 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 2000000
64 تعویض گردگیر فرمان چپ 0
65 تعویض گردگیر فرمان راست 0
66 تعویض کمک فرمان 0
67 تعویض لوله های کمک فرمان 0
68 تعویض تلسکوپی 2500000
69 تعویض لوله های کمک فرمان 0
70 تعویض تلسکوپی 2500000
71 شست و شوی سیستم هیدرولیک 2000000
72 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 4000000
73 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 0
74 تعویض ترمینال ترمز 1500000
75 تعویض پمپ ترمز بالا 2000000
76 تعویض کالیپر چرخ جلو 1500000
77 تعویض دیسک چرخ جلو 1500000
78 تعویض شلنگ ترمز جلو 800000
79 تعویض لنت جلو دو طرف 500000
80 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 1200000
81 تعویض کالیپر چرخ عقب 0
82 تعویض دیسک چرخ عقب 0
83 تعویض کاسه چرخ عقب 800000
84 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
85 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ 0
86 تعویض لنت عقب دو طرف 1200000
87 تعویض لنت ترمز دستی 1500000
88 تعویض سیم ترمز دستی راست 2000000
89 تعویض سیم ترمز دستی چپ 2000000
90 تعویض سیم ترمز دستی داخل 1500000
91 تعویض تفنگی ترمز دستی 1500000

نیسان رونیز

ردیف شرح خدمات رونیز
1 تعمیر کامل موتور 30000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 15000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 0
4 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 15000000
5 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 8000000
6 تعویض واشر درب سوپاپ 1000000
7 سرویس یا تعویض شیر های OCV 0
8 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 2000000
9 تعویض تسمه دینام 1000000
10 تعویض تسمه کولر 1000000
11 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 2000000
12 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1500000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 0
14 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 0
15 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 1000000
16 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 2000000
17 تعویض رادیاتور آب 1500000
18 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 500000
19 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 1200000
20 تعویض شیلنگ های بخاری 1000000
21 تعویض دسته موتور راست 2000000
22 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 2000000
23 تعویض دسته موتور عقب 0
24 تعویض دسته موتور جلو 0
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 15000000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 7000000
27 تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) 15000000
28 باز و بسته کردن گاردن 1000000
29 تعمیر پمپ کلاچ پائین 1000000
30 تعمیر پمپ کلاچ بالا 1200000
31 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 8000000
32 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 2500000
33 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2500000
34 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 3000000
36 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3000000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 3000000
38 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 0
39 تعویض کمک های جلو هر عدد 1500000
40 باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش 1800000
41 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 4000000
42 تعویض موج گیر هر طرف 800000
43 تعویض قرقری راست فرمان 0
44 تعویض قرقری چپ فرمان 0
45 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3500000
46 طبق های تنطیم کمبر و کستر 1000000
47 طبق های تنطیم داخل و بیرون 1000000
48 باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس 3500000
49 باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 3500000
50 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
51 تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل 3000000
52 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3000000
53 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل 3000000
54 تعویض کمک عقب 1000000
55 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2500000
56 تعویض موج گیر 800000
57 میزان فرمان 500000
58 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 3000000
59 تعویض پمپ هیدرولیک 2000000
60 تعویض منبع هیدرولیک 1500000
61 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1000000
62 تعویض شلنگ هیدرولیک 1000000
63 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 2000000
64 تعویض گردگیر فرمان چپ 0
65 تعویض گردگیر فرمان راست 0
66 تعویض کمک فرمان 0
67 تعویض لوله های کمک فرمان 0
68 تعویض تلسکوپی 2500000
69 تعویض لوله های کمک فرمان 0
70 تعویض تلسکوپی 2500000
71 شست و شوی سیستم هیدرولیک 2000000
72 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 4000000
73 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 0
74 تعویض ترمینال ترمز 1500000
75 تعویض پمپ ترمز بالا 2000000
76 تعویض کالیپر چرخ جلو 1500000
77 تعویض دیسک چرخ جلو 1500000
78 تعویض شلنگ ترمز جلو 800000
79 تعویض لنت جلو دو طرف 500000
80 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 1200000
81 تعویض کالیپر چرخ عقب 0
82 تعویض دیسک چرخ عقب 0
83 تعویض کاسه چرخ عقب 800000
84 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
85 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ 0
86 تعویض لنت عقب دو طرف 1200000
87 تعویض لنت ترمز دستی 1500000
88 تعویض سیم ترمز دستی راست 2000000
89 تعویض سیم ترمز دستی چپ 2000000
90 تعویض سیم ترمز دستی داخل 1500000
91 تعویض تفنگی ترمز دستی 1500000

ماکسیما اتوماتیک

ردیف شرح خدمات ماکسیما اتوماتیک
1 تعمیر کامل موتور 38000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 28000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 0
4 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 20000000
5 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 18000000
6 تعویض واشر درب سوپاپ 4000000
7 سرویس یا تعویض شیر های OCV 0
8 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 8000000
9 تعویض تسمه دینام 2000000
10 تعویض تسمه کولر 1000000
11 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 2500000
12 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 2500000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 7000000
14 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 6000000
15 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 3500000
16 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 2500000
17 تعویض رادیاتور آب 1500000
18 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 500000
19 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 1500000
20 تعویض شیلنگ های بخاری 1500000
21 تعویض دسته موتور راست 2000000
22 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 2500000
23 تعویض دسته موتور عقب 4000000
24 تعویض دسته موتور جلو 1500000
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 15600000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 0
27 تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) 0
28 باز و بسته کردن گاردن 0
29 تعمیر پمپ کلاچ پائین 0
30 تعمیر پمپ کلاچ بالا 0
31 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 11000000
32 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 3000000
33 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 3000000
34 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 3000000
36 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3000000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 3000000
38 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 8000000
39 تعویض کمک های جلو هر عدد 2000000
40 باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش 0
41 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 3000000
42 تعویض موج گیر هر طرف 800000
43 تعویض قرقری راست فرمان 0
44 تعویض قرقری چپ فرمان 0
45 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3000000
46 طبق های تنطیم کمبر و کستر 0
47 طبق های تنطیم داخل و بیرون 0
48 باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس 0
49 باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 0
50 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 4000000
51 تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل 4000000
52 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 3500000
53 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل 3500000
54 تعویض کمک عقب 2000000
55 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2500000
56 تعویض موج گیر 1000000
57 میزان فرمان 300000
58 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 8000000
59 تعویض پمپ هیدرولیک 5000000
60 تعویض منبع هیدرولیک 1500000
61 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 4000000
62 تعویض شلنگ هیدرولیک 3500000
63 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 4000000
64 تعویض گردگیر فرمان چپ 1000000
65 تعویض گردگیر فرمان راست 1000000
66 تعویض کمک فرمان 0
67 تعویض لوله های کمک فرمان 3000000
68 تعویض تلسکوپی 3500000
69 تعویض لوله های کمک فرمان 0
70 تعویض تلسکوپی 3500000
71 شست و شوی سیستم هیدرولیک 2000000
72 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 7000000
73 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 7000000
74 تعویض ترمینال ترمز 0
75 تعویض پمپ ترمز بالا 2500000
76 تعویض کالیپر چرخ جلو 2000000
77 تعویض دیسک چرخ جلو 1500000
78 تعویض شلنگ ترمز جلو 800000
79 تعویض لنت جلو دو طرف 500000
80 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 1200000
81 تعویض کالیپر چرخ عقب 1500000
82 تعویض دیسک چرخ عقب 1200000
83 تعویض کاسه چرخ عقب 0
84 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
85 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ 0
86 تعویض لنت عقب دو طرف 800000
87 تعویض لنت ترمز دستی 2000000
88 تعویض سیم ترمز دستی راست 2000000
89 تعویض سیم ترمز دستی چپ 3000000
90 تعویض سیم ترمز دستی داخل 0
91 تعویض تفنگی ترمز دستی 2000000

ماکسیما دنده ای

ردیف شرح خدمات ماکسیما دنده ای
1 تعمیر کامل موتور 35000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 28000000
3 تعویض عملگرهای سر میل سوپاپ CVVT موتور زنجیری 0
4 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 18000000
5 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 18000000
6 تعویض واشر درب سوپاپ 4000000
7 سرویس یا تعویض شیر های OCV 0
8 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 8000000
9 تعویض تسمه دینام 2000000
10 تعویض تسمه کولر 1000000
11 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 2500000
12 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 2500000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 7000000
14 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 6000000
15 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 3500000
16 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 2500000
17 تعویض رادیاتور آب 1500000
18 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 500000
19 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 1500000
20 تعویض شیلنگ های بخاری 1500000
21 تعویض دسته موتور راست 2000000
22 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 2500000
23 تعویض دسته موتور عقب 4000000
24 تعویض دسته موتور جلو 1500000
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 12000000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 7000000
27 تعویض کمک گیربکس (دیفرانسیل) 0
28 باز و بسته کردن گاردن 0
29 تعمیر پمپ کلاچ پائین 1500000
30 تعمیر پمپ کلاچ بالا 2500000
31 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 9000000
32 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
33 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
34 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 2500000
35 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 2500000
36 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2500000
37 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 2500000
38 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 5000000
39 تعویض کمک های جلو هر عدد 2000000
40 باز و بستن طبق بالا و تعویض بوش 0
41 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 3000000
42 تعویض موج گیر هر طرف 800000
43 تعویض قرقری راست فرمان 0
44 تعویض قرقری چپ فرمان 0
45 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3000000
46 طبق های تنطیم کمبر و کستر 0
47 طبق های تنطیم داخل و بیرون 0
48 باز و بستن پلوس عقب راست و تعویض کاسه نمد پلوس 0
49 باز و بست پلوس عقب چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 0
50 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 0
51 تعویض گردگیر پلوس راست سمت دیفرانسیل 2500000
52 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2500000
53 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت دیفرانسیل 2500000
54 تعویض کمک عقب 2000000
55 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 1500000
56 تعویض موج گیر 800000
57 میزان فرمان 300000
58 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 8000000
59 تعویض پمپ هیدرولیک 5000000
60 تعویض منبع هیدرولیک 1500000
61 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 4000000
62 تعویض شلنگ هیدرولیک 3500000
63 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 4000000
64 تعویض گردگیر فرمان چپ 1000000
65 تعویض گردگیر فرمان راست 1000000
66 تعویض کمک فرمان 0
67 تعویض لوله های کمک فرمان 3000000
68 تعویض تلسکوپی 3500000
69 تعویض لوله های کمک فرمان 0
70 تعویض تلسکوپی 3500000
71 شست و شوی سیستم هیدرولیک 2000000
72 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 8000000
73 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 7000000
74 تعویض ترمینال ترمز 0
75 تعویض پمپ ترمز بالا 2500000
76 تعویض کالیپر چرخ جلو 2000000
77 تعویض دیسک چرخ جلو 1500000
78 تعویض شلنگ ترمز جلو 800000
79 تعویض لنت جلو دو طرف 500000
80 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 1200000
81 تعویض کالیپر چرخ عقب 1500000
82 تعویض دیسک چرخ عقب 1200000
83 تعویض کاسه چرخ عقب 0
84 تعویض شلنگ ترمز عقب 1000000
85 تعویض لنت عقب دو طرف سیلندرهای ترمز برقی با دیاگ 0
86 تعویض لنت عقب دو طرف 800000
87 تعویض لنت ترمز دستی 2000000
88 تعویض سیم ترمز دستی راست 2000000
89 تعویض سیم ترمز دستی چپ 3000000
90 تعویض سیم ترمز دستی داخل 0
91 تعویض تفنگی ترمز دستی 2000000