نرخ اتحادیه تعمیرات سوزوکی

 

سوزوکی ویتارا 2000

سوزوکی-ویتارا-2000

ردیف شرح خدمات مبلغ به تومان
1 تعمیر موتور کامل با پیاده و سوار کردن موتور 2,600,000
2 تعویض رینگ موتور با باز و بست سر سیلندر درجا 18000000
3 پیاده و سوار کردن موتور با گیربکس جهت هر نوع تعمیرات 23000000
4 باز و بست سرسیلندر،تعویض سوپاپ هاو شیم گیری یا فیلر سوپاپها 15000000
5 شیم گیری سر سیلندر درجا شامل ( هوزینگ پشت، باتری،زنجیر تایم و سینی جلو) 9400000
6 تعویض کیت زنجیر تایم کامل 5500000
7 تعویض تسمه دینام 800000
8 تعویض واشر بغل اگزوز دود با باز و بست درب سوپاپ و گلوئی اگزوز 3200000
9 تعویض واشر گلوئی اگزوز 2400000
10 تعویض واتر پمپ با باز و بست تسمه دینام و هرزگردها 4700000
11 تعویض واشر درب سوپاپ 800000
12 باز و بست کمپرسور کولر و کارتل جهت تعویض اویل پمپ 6300000
13 تعویض پایه آلومینیومی واتر پمپ 1600000
14 تعویض سنسور اکسیژن ( هر عدد) 1600000
15 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 6300000
16 سرویس کامل سوزن های انژکتور با باز و بست سوزنها و شست و شو با دستگاه 2400000
17 باز و بست سوزنهای انژکتور جهت تعویض 1600000
18 تعویض فشنگی روغن 2400000
19 تعویض شمع، باز و بست کویل دوبل و باتری 1600000
20 سرویس دریچه گاز و باز و بست منیفولد هوا 800000
21 تعویض دسته موتور سمت راست 12500000
22 تعویض دسته موتور چپ 12500000
23 تعویض باک بنزین توافقی
24 تعویض مپ سنسور روی هواکش 800000
25 تعویض پمپ بنزین و صافی بنزین 9400000
26 تعویض فولی سر میل لنگ با باز و بست تسمه 9400000
27 تعویض رادیاتور آب 2400000
28 تعویض موتور فن جلو 2400000
29 تعویض فشنگی آب 1300000
30 تعویض لوله های آب بالا و پائین واتر پمپ 2400000
31 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور با هواگیری 400000
32 تعویض شیلنگ پایین رادیاتور با هواگیری 500000
33 تعویض واتر پمپ با باز و بست هرزگردها 4700000
34 تعمیر کامل گیربکس 18200000
35 باز و بست گیربکس و تعویض دیسک و صفحه کلاچ 6300000
36 باز و بست فلایویل و تعویض کاسه نمد ته میل لنگ 700000
37 باز و بست رام گیربکس و تعویض پایه دست دنده 800000
38 تعویض لیور دست دنده و سر دنده 3900000
39 تعویض سر دنده و ماهک های زیر دست دنده 1600000
40 تعویض دسته موتور گیربکس و کمک 800000
41 تعویض کاسه نمد گاردان جلو 1200000
42 تعویض کاسه نمدد گاردان عقب 1300000
43 باز و بست پلوس راست و تعویض کاسه نمد یا پلوس 1200000
44 باز و بست پلوس چپ و تعویض کاسه نمد یا پلوس 1200000
45 تعویض لوله های کلاچ 2400000
46 تعویض سه ماهی کلاچ پایین 1600000
47 تعویض فشنگی دنده عقب 800000
48 تعویض سنسور ته میل لنگ 12500000
49 تعویض کمک فنر جلو ( هر طرف ) 1600000
50 تعویض کمک فنر عقب ( هر طرف ) 700000
51 باز و بست طبق های جلو و تعویض بوش گرد 2400000
52 تعویض میل موج گیر و سیبک موج گیر 700000
53 تعویض لاستیک های چاک دار موج گیر ( دو طرف ) 1000000
54 باز و بست اکسل عقب کامل و تعویض بوش اکسل 4700000
55 میزان فرمان با دستگاه 700000
56 باز و بست سگدست جهت تعویض بلبرینگ 2400000
57 تعویض بلبرینگ یا توپی چرخ عقب 1600000
58 بازو بست ترمز و تعمیر با هواگیری 1600000
59 تعویض بوستر ترمز با باز و بست جعبه فیوز 1300000
60 تعمیر سیلندر ترمز چرخ جلو ( هر طرف ) 1000000
61 تعمیر سیلندر ترمز چرخ عقب ( هر طرف ) 800000
62 تعویض لنت ترمز جلو ( دو طرف ) 700000
63 تعویض لنت ترمز عقب ( دو طرف ) 1300000
64 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 1600000
65 تعویض سیم ترمز دستی بلند و باز و بست تفنگی 2400000
66 تعویض سیم های کوتاه ترمز دستی 2400000
67 تعویض رام زیر موتور 4700000
68 باز و بست چرخ جلو و تعویض دیسک ترمز ( هر طرف ) 1200000
69 باز و بست چرخ عقب و تعویض دیسک ترمز یا کاسه ترمز 1300000
70 تعویض شیلنگ های ترمز و هواگیری ( هر طرف ) 700000
71 تعویض شیلنگ هیدرولیک از منبع تا پمپ 520000
72 تعویض شیلنگ از پمپ به جعبه فرمان با باز و بست باتری 1300000

سوزوکی ویتارا 2400

ردیف شرح خدمات مبلغ
1 تعمیر موتور کامل با پیاده و سوار کردن موتور 31000000
2 تعویض رینگ موتور با باز و بست سر سیلندر درجا 18000000
3 پیاده و سوار کردن موتور با گیربکس جهت هر نوع تعمیرات 26000000
4 باز و بست سرسیلندر،تعویض سوپاپ هاو شیم گیری یا فیلر سوپاپها 18000000
5 شیم گیری سر سیلندر درجا شامل ( هوزینگ پشت، باتری،زنجیر تایم و سینی جلو) 11000000
6 تعویض کیت زنجیر تایم کامل 5500000
7 تعویض تسمه دینام 1200000
8 تعویض واشر بغل اگزوز دود با باز و بست درب سوپاپ و گلوئی اگزوز 3200000
9 تعویض واشر گلوئی اگزوز 800000
10 تعویض واتر پمپ با باز و بست تسمه دینام و هرزگردها 4700000
11 تعویض واشر درب سوپاپ 1200000
12 باز و بست کمپرسور کولر و کارتل جهت تعویض اویل پمپ 6300000
13 تعویض پایه آلومینیومی واتر پمپ 31200000
14 تعویض سنسور اکسیژن ( هر عدد) 1300000
15 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 6300000
16 سرویس کامل سوزن های انژکتور با باز و بست سوزنها و شست و شو با دستگاه 2400000
17 باز و بست سوزنهای انژکتور جهت تعویض 1600000
18 تعویض فشنگی روغن 800000
19 تعویض شمع، باز و بست کویل دوبل و باتری 1600000
20 سرویس دریچه گاز و باز و بست منیفولد هوا 800000
21 تعویض دسته موتور سمت راست 12500000
22 تعویض دسته موتور چپ 12500000
23 تعویض باک بنزین توافقی
24 تعویض مپ سنسور روی هواکش 800000
25 تعویض پمپ بنزین و صافی بنزین 9400000
26 تعویض فولی سر میل لنگ با باز و بست تسمه 1300000
27 تعویض رادیاتور آب 2400000
28 تعویض موتور فن جلو 2400000
29 تعویض فشنگی آب 1300000
30 تعویض لوله های آب بالا و پائین واتر پمپ 2400000
31 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور با هواگیری 400000
32 تعویض شیلنگ پایین رادیاتور با هواگیری 500000
33 تعویض واتر پمپ با باز و بست هرزگردها 4700000
34 تعمیر کامل گیربکس 18200000
35 باز و بست گیربکس و تعویض دیسک و صفحه کلاچ 6300000
36 باز و بست فلایویل و تعویض کاسه نمد ته میل لنگ 700000
37 باز و بست رام گیربکس و تعویض پایه دست دنده 800000
38 تعویض لیور دست دنده و سر دنده 3900000
39 تعویض سر دنده و ماهک های زیر دست دنده 1600000
40 تعویض دسته موتور گیربکس و کمک 800000
41 تعویض کاسه نمد گاردان جلو 1200000
42 تعویض کاسه نمدد گاردان عقب 1300000
43 باز و بست پلوس راست و تعویض کاسه نمد یا پلوس 1200000
44 باز و بست پلوس چپ و تعویض کاسه نمد یا پلوس 1200000
45 تعویض لوله های کلاچ 2400000
46 تعویض سه ماهی کلاچ پایین 1600000
47 تعویض فشنگی دنده عقب 800000
48 تعویض سنسور ته میل لنگ 12500000
49 تعویض کمک فنر جلو ( هر طرف ) 1600000
50 تعویض کمک فنر عقب ( هر طرف ) 700000
51 باز و بست طبق های جلو و تعویض بوش گرد 2400000
52 تعویض میل موج گیر و سیبک موج گیر 700000
53 تعویض لاستیک های چاک دار موج گیر ( دو طرف ) 1000000
54 باز و بست اکسل عقب کامل و تعویض بوش اکسل 4700000
55 میزان فرمان با دستگاه 700000
56 باز و بست سگدست جهت تعویض بلبرینگ 2400000
57 تعویض بلبرینگ یا توپی چرخ عقب 1600000
58 بازو بست ترمز و تعمیر با هواگیری 1600000
59 تعویض بوستر ترمز با باز و بست جعبه فیوز 1300000
60 تعمیر سیلندر ترمز چرخ جلو ( هر طرف ) 1000000
61 تعمیر سیلندر ترمز چرخ عقب ( هر طرف ) 800000
62 تعویض لنت ترمز جلو ( دو طرف ) 700000
63 تعویض لنت ترمز عقب ( دو طرف ) 700000
64 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 1300000
65 تعویض سیم ترمز دستی بلند و باز و بست تفنگی 2400000
66 تعویض سیم های کوتاه ترمز دستی 2400000
67 تعویض رام زیر موتور 4700000
68 باز و بست چرخ جلو و تعویض دیسک ترمز ( هر طرف ) 1200000
69 باز و بست چرخ عقب و تعویض دیسک ترمز یا کاسه ترمز 1300000
70 تعویض شیلنگ های ترمز و هواگیری ( هر طرف ) 700000
71 تعویض شیلنگ هیدرولیک از منبع تا پمپ 520000
72 تعویض شیلنگ از پمپ به جعبه فرمان با باز و بست باتری 1300000

سوزوکی کیزاشی

ردیف شرح خدمات مبلغ
1 تعمیر موتور کامل با پیاده و سوار کردن موتور 39000000
2 تعویض رینگ موتور با باز و بست سر سیلندر درجا 23000000
3 پیاده و سوار کردن موتور با گیربکس جهت هر نوع تعمیرات 28000000
4 باز و بست سرسیلندر،تعویض سوپاپ هاو شیم گیری یا فیلر سوپاپها 18000000
5 شیم گیری سر سیلندر درجا شامل ( هوزینگ پشت، باتری،زنجیر تایم و سینی جلو) 11000000
6 تعویض کیت زنجیر تایم کامل 7100000
7 تعویض تسمه دینام 1500000
8 تعویض واشر بغل اگزوز دود با باز و بست درب سوپاپ و گلوئی اگزوز 3900000
9 تعویض واشر گلوئی اگزوز 1600000
10 تعویض واتر پمپ با باز و بست تسمه دینام و هرزگردها 6300000
11 تعویض واشر درب سوپاپ 1200000
12 باز و بست کمپرسور کولر و کارتل جهت تعویض اویل پمپ 5500000
13 تعویض پایه آلومینیومی واتر پمپ 3200000
14 تعویض سنسور اکسیژن ( هر عدد) 1300000
15 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 6300000
16 سرویس کامل سوزن های انژکتور با باز و بست سوزنها و شست و شو با دستگاه 2400000
17 باز و بست سوزنهای انژکتور جهت تعویض 1600000
18 تعویض فشنگی روغن 800000
19 تعویض شمع، باز و بست کویل دوبل و باتری 1600000
20 سرویس دریچه گاز و باز و بست منیفولد هوا 800000
21 تعویض دسته موتور سمت راست 3200000
22 تعویض دسته موتور چپ 3200000
23 تعویض باک بنزین توافقی
24 تعویض مپ سنسور روی هواکش 800000
25 تعویض پمپ بنزین و صافی بنزین 9400000
26 تعویض فولی سر میل لنگ با باز و بست تسمه 1300000
27 تعویض رادیاتور آب 2400000
28 تعویض موتور فن جلو 2400000
29 تعویض فشنگی آب 1300000
30 تعویض لوله های آب بالا و پائین واتر پمپ 2400000
31 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور با هواگیری 400000
32 تعویض شیلنگ پایین رادیاتور با هواگیری 500000
33 تعویض واتر پمپ با باز و بست هرزگردها 6300000
34 تعمیر کامل گیربکس 23400000
35 باز و بست گیربکس و تعویض دیسک و صفحه کلاچ 6300000
36 باز و بست فلایویل و تعویض کاسه نمد ته میل لنگ 700000
37 باز و بست رام گیربکس و تعویض پایه دست دنده 1600000
38 تعویض لیور دست دنده و سر دنده 3900000
39 تعویض سر دنده و ماهک های زیر دست دنده 1600000
40 تعویض دسته موتور گیربکس و کمک 3200000
41 تعویض کاسه نمد گاردان جلو 1200000
42 تعویض کاسه نمدد گاردان عقب 1300000
43 باز و بست پلوس راست و تعویض کاسه نمد یا پلوس 1200000
44 باز و بست پلوس چپ و تعویض کاسه نمد یا پلوس 1200000
45 تعویض لوله های کلاچ 2400000
46 تعویض سه ماهی کلاچ پایین 1600000
47 تعویض فشنگی دنده عقب 800000
48 تعویض سنسور ته میل لنگ 12500000
49 تعویض کمک فنر جلو ( هر طرف ) 1600000
50 تعویض کمک فنر عقب ( هر طرف ) 1000000
51 باز و بست طبق های جلو و تعویض بوش گرد 2400000
52 تعویض میل موج گیر و سیبک موج گیر 700000
53 تعویض لاستیک های چاک دار موج گیر ( دو طرف ) 1000000
54 باز و بست اکسل عقب کامل و تعویض بوش اکسل 5500000
55 میزان فرمان با دستگاه 700000
56 باز و بست سگدست جهت تعویض بلبرینگ 2400000
57 تعویض بلبرینگ یا توپی چرخ عقب 1600000
58 بازو بست ترمز و تعمیر با هواگیری 1600000
59 تعویض بوستر ترمز با باز و بست جعبه فیوز 1300000
60 تعمیر سیلندر ترمز چرخ جلو ( هر طرف ) 1000000
61 تعمیر سیلندر ترمز چرخ عقب ( هر طرف ) 800000
62 تعویض لنت ترمز جلو ( دو طرف ) 700000
63 تعویض لنت ترمز عقب ( دو طرف ) 1600000
64 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 1300000
65 تعویض سیم ترمز دستی بلند و باز و بست تفنگی 2400000
66 تعویض سیم های کوتاه ترمز دستی 2400000
67 تعویض رام زیر موتور 4700000
68 باز و بست چرخ جلو و تعویض دیسک ترمز ( هر طرف ) 1200000
69 باز و بست چرخ عقب و تعویض دیسک ترمز یا کاسه ترمز 1300000
70 تعویض شیلنگ های ترمز و هواگیری ( هر طرف ) 700000
71 تعویض شیلنگ هیدرولیک از منبع تا پمپ 520000
72 تعویض شیلنگ از پمپ به جعبه فرمان با باز و بست باتری 1300000