نرخ اتحادیه تعمیرات جک

 

جک S5 اتوماتیک

ردیف شرح خدمات جک S5 اتوماتیک
1 تعمیر کامل موتور 35000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 18000000
3 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 18000000
4 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 11000000
5 تعویض واشر درب سوپاپ 1900000
6 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 6500000
7 تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ 5500000
8 تعویض تسمه دینام 1150000
9 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 1500000
10 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1800000
11 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 2900000
12 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 950000
13 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 1500000
14 تعویض رادیاتور آب 1700000
15 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 650000
16 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 800000
17 تعویض شیلنگ های بخاری 700000
18 تعویض دسته موتور راست 1700000
19 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 1950000
20 تعویض دسته موتور عقب 2400000
21 تعویض دسته موتور جلو 1250000
22 تعویض باک بنزین توافقی
23 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 18850000
24 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 0
25 تعمیر پمپ کلاچ پائین 0
26 تعمیر پمپ کلاچ بالا 0
27 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 1200000
28 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
29 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
30 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 2300000
31 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 2300000
32 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2300000
33 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 2300000
34 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 5500000
35 تعویض کمک های جلو هر عدد 1800000
36 باز و بستن طبق و تعویض بوش دو طرف 4500000
37 تعویض موج گیر هر طرف 600000
38 تعویض قرقری راست فرمان 700000
39 تعویض قرقری چپ فرمان 700000
40 تعویض سیبک فرمان هر طرف 500000
41 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 2500000
42 تعمیر کامل اکسل 14000000
43 تعویض کمک عقب 1200000
44 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 1500000
45 تعویض میل موج گیر 0
46 میزان فرمان 300000
47 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 3900000
48 تعویض پمپ هیدرولیک 1700000
49 تعمیر پمپ هیدرولیک 0
50 تعویض منبع هیدرولیک 700000
51 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1400000
52 تعویض شلنگ هیدرولیک 900000
53 تعویض گردگیر فرمان چپ 1350000
54 تعویض گردگیر فرمان راست 1200000
55 تعویض تلسکوپی 2500000
56 تعمیر تلسکوپی 1700000
57 شست و شوی سیستم هیدرولیک 500000
58 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 3850000
59 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 2650000
60 تعویض پمپ ترمز بالا 2200000
61 تعمیر کالیپر چرخ جلو 1500000
62 تعویض دیسک چرخ جلو 1800000
63 تعویض شلنگ ترمز جلو 700000
64 تعویض لنت جلو دو طرف 850000
65 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 700000
66 تعمیر کالیپر چرخ عقب 1400000
67 تعویض دیسک چرخ عقب 1700000
68 تعویض کاسه چرخ عقب 0
69 تعویض شلنگ ترمز عقب 700000
70 تعویض لنت عقب دو طرف 900000
71 تعویض لنت ترمز دستی 1500000
72 تعویض سیم ترمز دستی راست 0
73 تعویض سیم ترمز دستی چپ 0
74 تعویض سیم ترمز دستی داخل 0

جک S5 دنده ای

ردیف شرح خدمات جک S5 دنده ای
1 تعمیر کامل موتور 35000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 15000000
3 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 16000000
4 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 9000000
5 تعویض واشر درب سوپاپ 1500000
6 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 6000000
7 تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ 4700000
8 تعویض تسمه دینام 1300000
9 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 1850000
10 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1500000
11 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 3300000
12 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 700000
13 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 1500000
14 تعویض رادیاتور آب 1850000
15 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 0
16 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 550000
17 تعویض شیلنگ های بخاری 700000
18 تعویض دسته موتور راست 1350000
19 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 1650000
20 تعویض دسته موتور عقب 2100000
21 تعویض دسته موتور جلو 1100000
22 تعویض باک بنزین توافقی
23 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 16500000
24 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 7000000
25 تعمیر پمپ کلاچ پائین 900000
26 تعمیر پمپ کلاچ بالا 1100000
27 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 800000
28 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
29 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
30 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 2300000
31 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 2300000
32 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2300000
33 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 2300000
34 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 5500000
35 تعویض کمک های جلو هر عدد 1800000
36 باز و بستن طبق و تعویض بوش دو طرف 4500000
37 تعویض موج گیر هر طرف 600000
38 تعویض قرقری راست فرمان 700000
39 تعویض قرقری چپ فرمان 700000
40 تعویض سیبک فرمان هر طرف 500000
41 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 2500000
42 تعمیر کامل اکسل 14000000
43 تعویض کمک عقب 1200000
44 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 1500000
45 تعویض میل موج گیر 0
46 میزان فرمان 300000
47 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 3400000
48 تعویض پمپ هیدرولیک 1950000
49 تعمیر پمپ هیدرولیک 0
50 تعویض منبع هیدرولیک 600000
51 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1250000
52 تعویض شلنگ هیدرولیک 850000
53 تعویض گردگیر فرمان چپ 1250000
54 تعویض گردگیر فرمان راست 1200000
55 تعویض تلسکوپی 3200000
56 تعمیر تلسکوپی 2400000
57 شست و شوی سیستم هیدرولیک 750000
58 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 3500000
59 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 2500000
60 تعویض پمپ ترمز بالا 2200000
61 تعمیر کالیپر چرخ جلو 1450000
62 تعویض دیسک چرخ جلو 1650000
63 تعویض شلنگ ترمز جلو 700000
64 تعویض لنت جلو دو طرف 850000
65 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 700000
66 تعمیر کالیپر چرخ عقب 1300000
67 تعویض دیسک چرخ عقب 1500000
68 تعویض کاسه چرخ عقب 0
69 تعویض شلنگ ترمز عقب 700000
70 تعویض لنت عقب دو طرف 1400000
71 تعویض لنت ترمز دستی 1700000
72 تعویض سیم ترمز دستی راست 800000
73 تعویض سیم ترمز دستی چپ 800000
74 تعویض سیم ترمز دستی داخل 2300000

جک جی 3

ردیف شرح خدمات جک جی 3
1 تعمیر کامل موتور 18000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 9000000
3 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 9500000
4 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 5500000
5 تعویض واشر درب سوپاپ 650000
6 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 3000000
7 تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ 2500000
8 تعویض تسمه دینام 800000
9 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 1200000
10 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1100000
11 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 0
12 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 1000000
13 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 1200000
14 تعویض رادیاتور آب 1300000
15 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 450000
16 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 550000
17 تعویض شیلنگ های بخاری 700000
18 تعویض دسته موتور راست 700000
19 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 900000
20 تعویض دسته موتور عقب 950000
21 تعویض دسته موتور جلو 750000
22 تعویض باک بنزین توافقی
23 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 7300000
24 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 3500000
25 تعمیر پمپ کلاچ پائین 1150000
26 تعمیر پمپ کلاچ بالا 1300000
27 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 450000
28 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 1200000
29 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 1200000
30 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 1500000
31 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 1500000
32 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 1500000
33 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 1500000
34 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 4500000
35 تعویض کمک های جلو هر عدد 1400000
36 باز و بستن طبق و تعویض بوش دو طرف 3000000
37 تعویض موج گیر هر طرف 600000
38 تعویض قرقری راست فرمان 700000
39 تعویض قرقری چپ فرمان 700000
40 تعویض سیبک فرمان هر طرف 500000
41 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 1800000
42 تعمیر کامل اکسل 5000000
43 تعویض کمک عقب 900000
44 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 700000
45 تعویض میل موج گیر 600000
46 میزان فرمان 300000
47 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 5000000
48 تعویض پمپ هیدرولیک 1500000
49 تعمیر پمپ هیدرولیک 1800000
50 تعویض منبع هیدرولیک 750000
51 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 950000
52 تعویض شلنگ هیدرولیک 800000
53 تعویض گردگیر فرمان چپ 650000
54 تعویض گردگیر فرمان راست 650000
55 تعویض تلسکوپی 3800000
56 تعمیر تلسکوپی 0
57 شست و شوی سیستم هیدرولیک 900000
58 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 1900000
59 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 1650000
60 تعویض پمپ ترمز بالا 1250000
61 تعمیر کالیپر چرخ جلو 750000
62 تعویض دیسک چرخ جلو 900000
63 تعویض شلنگ ترمز جلو 350000
64 تعویض لنت جلو دو طرف 500000
65 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 650000
66 تعمیر کالیپر چرخ عقب 0
67 تعویض دیسک چرخ عقب 0
68 تعویض کاسه چرخ عقب 750000
69 تعویض شلنگ ترمز عقب 400000
70 تعویض لنت عقب دو طرف 1200000
71 تعویض لنت ترمز دستی 0
72 تعویض سیم ترمز دستی راست 700000
73 تعویض سیم ترمز دستی چپ 700000
74 تعویض سیم ترمز دستی داخل 1350000

جک جی 5، 1.8لیتر اتوماتیک

ردیف شرح خدمات جک جی 5، 1.8لیتر اتوماتیک
1 تعمیر کامل موتور 28500000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 15800000
3 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 12000000
4 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 9000000
5 تعویض واشر درب سوپاپ 850000
6 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 4300000
7 تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ 3500000
8 تعویض تسمه دینام 800000
9 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 1800000
10 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1450000
11 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 0
12 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 1800000
13 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 1500000
14 تعویض رادیاتور آب 2200000
15 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 850000
16 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 900000
17 تعویض شیلنگ های بخاری 1300000
18 تعویض دسته موتور راست 1200000
19 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 1400000
20 تعویض دسته موتور عقب 0
21 تعویض دسته موتور جلو 900000
22 تعویض باک بنزین توافقی
23 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 23400000
24 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 0
25 تعمیر پمپ کلاچ پائین 0
26 تعمیر پمپ کلاچ بالا 0
27 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 950000
28 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 1400000
29 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 1400000
30 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 1700000
31 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 1700000
32 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 1700000
33 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 1700000
34 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 5000000
35 تعویض کمک های جلو هر عدد 1400000
36 باز و بستن طبق و تعویض بوش دو طرف 3200000
37 تعویض موج گیر هر طرف 600000
38 تعویض قرقری راست فرمان 700000
39 تعویض قرقری چپ فرمان 700000
40 تعویض سیبک فرمان هر طرف 500000
41 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 1800000
42 تعمیر کامل اکسل 5500000
43 تعویض کمک عقب 900000
44 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 900000
45 تعویض میل موج گیر 600000
46 میزان فرمان 300000
47 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 5000000
48 تعویض پمپ هیدرولیک 3000000
49 تعمیر پمپ هیدرولیک 2800000
50 تعویض منبع هیدرولیک 900000
51 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1800000
52 تعویض شلنگ هیدرولیک 1450000
53 تعویض گردگیر فرمان چپ 1300000
54 تعویض گردگیر فرمان راست 1300000
55 تعویض تلسکوپی 4000000
56 تعمیر تلسکوپی 0
57 شست و شوی سیستم هیدرولیک 1400000
58 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 2800000
59 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 3000000
60 تعویض پمپ ترمز بالا 1900000
61 تعمیر کالیپر چرخ جلو 1200000
62 تعویض دیسک چرخ جلو 1350000
63 تعویض شلنگ ترمز جلو 750000
64 تعویض لنت جلو دو طرف 700000
65 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 900000
66 تعمیر کالیپر چرخ عقب 1100000
67 تعویض دیسک چرخ عقب 1250000
68 تعویض کاسه چرخ عقب 0
69 تعویض شلنگ ترمز عقب 0
70 تعویض لنت عقب دو طرف 1300000
71 تعویض لنت ترمز دستی 0
72 تعویض سیم ترمز دستی راست 1350000
73 تعویض سیم ترمز دستی چپ 1350000
74 تعویض سیم ترمز دستی داخل 2500000

جک جی 5، 1.5 لیتر دنده ای

ردیف شرح خدمات جک جی 5، 1.5 لیتر دنده ای
1 تعمیر کامل موتور 23500000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 13000000
3 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 10000000
4 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 7000000
5 تعویض واشر درب سوپاپ 700000
6 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 3850000
7 تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ 3500000
8 تعویض تسمه دینام 800000
9 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 1650000
10 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 1300000
11 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 0
12 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 1800000
13 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 1500000
14 تعویض رادیاتور آب 2200000
15 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 700000
16 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 850000
17 تعویض شیلنگ های بخاری 1100000
18 تعویض دسته موتور راست 1200000
19 تعویض دسته موتور چپ ( زیر باتری ) 1400000
20 تعویض دسته موتور عقب 1200000
21 تعویض دسته موتور جلو 900000
22 تعویض باک بنزین توافقی
23 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 7500000
24 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 4800000
25 تعمیر پمپ کلاچ پائین 750000
26 تعمیر پمپ کلاچ بالا 900000
27 تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 750000
28 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 1400000
29 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 1400000
30 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 1700000
31 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 1700000
32 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 1700000
33 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 1700000
34 تعویض رام زیر موتور و تعویض بوش رام 5000000
35 تعویض کمک های جلو هر عدد 1400000
36 باز و بستن طبق و تعویض بوش دو طرف 3200000
37 تعویض موج گیر هر طرف 600000
38 تعویض قرقری راست فرمان 700000
39 تعویض قرقری چپ فرمان 700000
40 تعویض سیبک فرمان هر طرف 500000
41 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 1800000
42 تعمیر کامل اکسل 5500000
43 تعویض کمک عقب 900000
44 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 900000
45 تعویض میل موج گیر 600000
46 میزان فرمان 300000
47 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 5000000
48 تعویض پمپ هیدرولیک 2650000
49 تعمیر پمپ هیدرولیک 2450000
50 تعویض منبع هیدرولیک 850000
51 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 1650000
52 تعویض شلنگ هیدرولیک 1300000
53 تعویض گردگیر فرمان چپ 1150000
54 تعویض گردگیر فرمان راست 1150000
55 تعویض تلسکوپی 4000000
56 تعمیر تلسکوپی 0
57 شست و شوی سیستم هیدرولیک 1250000
58 تعویض بوستر و باز و بستن پدال 2650000
59 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 2900000
60 تعویض پمپ ترمز بالا 1750000
61 تعمیر کالیپر چرخ جلو 1050000
62 تعویض دیسک چرخ جلو 1250000
63 تعویض شلنگ ترمز جلو 550000
64 تعویض لنت جلو دو طرف 650000
65 بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی 750000
66 تعمیر کالیپر چرخ عقب 1050000
67 تعویض دیسک چرخ عقب 1100000
68 تعویض کاسه چرخ عقب 0
69 تعویض شلنگ ترمز عقب 0
70 تعویض لنت عقب دو طرف 1300000
71 تعویض لنت ترمز دستی 0
72 تعویض سیم ترمز دستی راست 1200000
73 تعویض سیم ترمز دستی چپ 1200000
74 تعویض سیم ترمز دستی داخل 2300000