.

آشنایی با ECU خودرو یا همان کامپیوتر ماشین و عملکرد آن

  • ۰
ECU خودرو یا کامپیوتر ماشین

آشنایی با ECU خودرو یا همان کامپیوتر ماشین و عملکرد آن

برچسب :

دسته بندی : دانستنی ها

ECU خودرو یا کامپیوتر ماشین وظبفه کنترل قطعات و سیستم برق خودرو در موتور را دارد که تنظیم نبودن این دستگاه و قطعه باعث بد عمل کردن اجزای موتور خودرو خواهد شد. حال در ذیل میخواهیم به تعریف این قطعه پرداخته و عملکرد و نحوه کارکرد آن را مورد بررسی قرار دهیم.

“اطلاعات بیشتر”

  • ۰
ECU

دلایل سوختن ECU

دسته بندی : دانستنی ها

عامل اصلی در سوختن قطعات حساسی نظیر ECU نوسانات ولتاژ و وارد شدن شوک های متعدد به این قطعات است.

“اطلاعات بیشتر”