.

تفاوت انواع گیربکس اتوماتیک CVT و گیربکس اتوماتیک AMT به چه معناست؟