.

تحویل تنها نمونه از بوگاتی ویژن گرن توریسمو GT به خریدار آمریکایی