.

آشنایی با نحوه کار سیستم تهویه مطبوع و تفاوت آن با سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک

  • ۰
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک

آشنایی با نحوه کار سیستم تهویه مطبوع و تفاوت آن با سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک

خیلی از افراد هنگام خرید خودرو گمان می‌کنند که سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک در واقع همان کولر است ولی در واقع، خودرویی که مجهز به سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک است، از مدل‌های فاقد این سیستم یا دارای کولر معمولی گران‌تر هستند، حال دلیل این امر چیست؟

“اطلاعات بیشتر”