.

عیب یابی کمک فنرهای خودرو و راه های تست سلامت آن ها

  • ۰
عکس یکی از کمک فنرهای خودرو

عیب یابی کمک فنرهای خودرو و راه های تست سلامت آن ها

بیشتر رانندگان به کمک فنرهای خودرو اهمیت چندانی نمی دهند با اینکه این قسمت از مهمترین قسمتهای ایمنی خودرو می باشد. در این مقاله راه های تست آن را به شما معرفی می کنیم. با ماهر همراه باشید.

“اطلاعات بیشتر”

  • ۰
تعویض یکی از کمک ها در سیستم کمک های بادی

تعویض یکی از کمک ها در سیستم کمک های بادی چه مشکلی ایجاد می کند؟

جنسیس ۲۰۱۱ چهار درب به تعمیرگاه مراجعه کرد و اعلام کرد چند روز پیش کمک جلو چپ را عوض کرده است و چند روز بعد کمک سمت راست سوراخ شده است، چرا تعویض یکی از کمک ها در سیستم کمک های بادی کمک سمت دیگر را خراب می کند، علت چیست؟

“اطلاعات بیشتر”