.

استفاده بهینه و نکاتی برای طول عمر بیشتر و نگهداری بهتر از گیربکس اتوماتیک

  • ۰
نگهداری بهتر از گیربکس اتوماتیک

استفاده بهینه و نکاتی برای طول عمر بیشتر و نگهداری بهتر از گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک ساختار متفاوتی از گیربکس دستی دارد، بدلیل انتقال گشتاور موتور از طریق جریان روغن به گیربکس، و ساختار هیدروالکترومکانیکی آن، استفاده و نگهداری بهتر از گیربکس اتوماتیک ، مستلزم دقت و حساسیت بیشتری است.

“اطلاعات بیشتر”