.

چگونه در سرازیری ها مصرف سوخت را کاهش دهیم؟

  • ۰
مصرف سوخت

چگونه در سرازیری ها مصرف سوخت را کاهش دهیم؟

دسته بندی : دانستنی ها

از زمانی که خودروها به سیستم‌های پایش مصرف سوخت لحظه‌ای مجهز شده‌اند، راننده و سرنشینان توجه دوچندانی به این سیستم نشان می‌دهند.

“اطلاعات بیشتر”