.

تاثیر فیلتر هوا بر عملکرد خودرو؛ آیا فیلتر اسپرت قدرت پیشرانه را افزایش می‌دهد؟

  • ۰

تاثیر فیلتر هوا بر عملکرد خودرو؛ آیا فیلتر اسپرت قدرت پیشرانه را افزایش می‌دهد؟

فیلتر هوا گران‌قیمت برندهای مختلف تیونینگ و افترمارکت در بازار دیده می‌شوند. اما آیا نمونه‌های گران‌تر در افزایش قدرت و عملکرد خودرو اثرگذارند؟

“اطلاعات بیشتر”

  • ۰

تاثیر فیلتر هوا بر عملکرد خودرو؛ آیا فیلتر اسپرت قدرت پیشرانه را افزایش می‌دهد؟

فیلتر هوا ی گران‌قیمت برندهای مختلف تیونینگ و افترمارکت در بازار دیده می‌شوند؛ اما آیا نمونه‌های گران‌تر در افزایش قدرت و عملکرد خودرو اثرگذارند؟

“اطلاعات بیشتر”