.

تفاوت مقاومت رینگ فولادی و آلومینیومی ؛ مقاومت‌ کدام بیشتر است؟