.

خودروهای هیدروژنی بی ام و ؛ شاید ۸ سال دیگر

  • ۰
خودروهای هیدروژنی

خودروهای هیدروژنی بی ام و ؛ شاید ۸ سال دیگر

موضوع آلودگی هوا و محیط زیست، بعضی خودروسازان مطرح از جمله بی‌ام‌و را به سمت تولید خودروهای هیدروژنی ترغیب کرده است.

“اطلاعات بیشتر”