.

اینتل ۱۰۰ دستگاه از خودروهای خودران سطح ۴ را وارد جاده‌ها می‌کند