.

تولید تندر ۹۰ و ساندرو متوقف می‌شود و هنوز خبری از جانشین آن‌ها نیست!

  • ۰
تندر ۹۰ و ساندرو

تولید تندر ۹۰ و ساندرو متوقف می‌شود و هنوز خبری از جانشین آن‌ها نیست!

دسته بندی : اخبار خودرو

مدیرعامل رنوپارس در شرایطی از احتمال توقف تولید تندر ۹۰ و ساندرو در ایران خبر می‌دهد که هنوز خودروهای مناسب برای جانشینی آن‌ها هنوز مشخص نشده‌اند.

“اطلاعات بیشتر”