.

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز از محصولات شرکت ستاره ایران

  • ۰
قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز از محصولات شرکت ستاره ایران

لیست قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز از محصولات شرکت ستاره ایران (نماینده رسمی مرسدس بنز در ایران) در مردادماه ۱۳۹۶

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز CLA

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز CLA۲۰۰ – فول ۲۰۱۶
مرسدس بنز CLA۴۵ – فول ۲۰۱۶
۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰
مرسدس بنز CLA۴۵ – فول ۲۰۱۷ ۶۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰

 

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز GLA

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز GLA۴۵ – فول ۲۰۱۶ ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
مرسدس بنز GLA۴۵ – فول ۲۰۱۷ ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز کلاس C

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز C۲۰۰ – فول ۲۰۱۶
۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 

شرایط فروش و قیمت مرسدس بنز کلاس E

مدل ۲۰۱۶

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز E۲۰۰ – اتاق قدیم ۲۰۱۶
۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
مرسدس بنز E۲۵۰ – فول ۲۰۱۶ ۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 

مدل ۲۰۱۷

قیمت و شرایط فروش مرسدس بنز

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
مرسدس بنز E۲۰۰ – نیوفیس ۲۰۱۷ ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
مرسدس بنز E۲۵۰ – نیوفیس ۲۰۱۷ ۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 

منبع : زومیت