.

قیمت و شرایط فروش بی ام و از محصولات شرکت پرشیا خودرو

  • ۰
قیمت و شرایط فروش بی ام و

قیمت و شرایط فروش بی ام و از محصولات شرکت پرشیا خودرو

لیست قیمت و شرایط فروش بی ام و از شرکت محصولات شرکت پرشیا خودرو (نماینده رسمی بی ام و در ایران) در مردادماه ۱۳۹۶

قیمت و شرایط فروش بی ام و i8

قیمت و شرایط فروش بی ام

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی ام و i8 فول – ۲۰۱۶
۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
بی ام و i8 فول – ۲۰۱۵ ۱٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 

قیمت و شرایط فروش بی ام و سری ۱

قیمت و شرایط فروش بی ام

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی‌ام و ۱۲۰ هاچ‌بک (Premium) ۲۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰
بی‌ام و ۱۲۰ هاچ‌بک (Innovation) ۲۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰

 

قیمت و شرایط فروش بی ام و سری ۲

قیمت و شرایط فروش بی ام

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی ام و ۲۲۰i کوپه
۲۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۱٬۵۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۵٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۹۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۰٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۱٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۲۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۳٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۹۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۲۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۷٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۰۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۱٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۲۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۷٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۰۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۹٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان

 

قیمت و شرایط فروش بی ام و سری ۲ اکتیوتور

قیمت و شرایط فروش بی ام

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی ام و ۲۱۸i اکتیوتور ۲۰۱۶
۲۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۳٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۸٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۰۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۲٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۲٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۴٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۰۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۷٬۵۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۸٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۰٬۴۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۸٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۹٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۲۱۸i اکتیوتور ۲۰۱۷
۲۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۴٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۹٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۴٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۸٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۰٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۲٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۷٬۰۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۸٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۰٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۲۲۵i اکتیوتور ۲۰۱۶
۳۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۷٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۳٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۹٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۴٬۶۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۷٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۲۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۰٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۴٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۹٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۱٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان

 

قیمت و شرایط فروش بی ام و سری ۳

قیمت و شرایط فروش بی ام

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی ام و ۳۲۸i – جی تی ۲۰۱۶
۳۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 

قیمت و شرایط فروش بی ام و سری ۴

قیمت و شرایط فروش بی ام

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی ام و ۴۲۰i – گرن کوپه لاکچری
۳۷۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰

 

قیمت و شرایط فروش بی ام و سری ۵

قیمت و شرایط فروش بی ام

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی ام و ۵۳۰i سدان ۲۰۱۷

Premier/Premier ۲۸E

۴۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۸٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۵۶٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۱٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۰٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۴٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۰۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۱٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۱٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۴٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۵۳۰i سدان ۲۰۱۷

Premier Sport

۴۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۰٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۹٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۵۷٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۱٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۶٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۰٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۵٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۶٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۱٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۱٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۴٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۷٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۵۳۰i سدان ۲۰۱۷

Frontier

۵۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۵۱٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶۰٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۲٬۴۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۷٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۵٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۹٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۲٬۶۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۵٬۱۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۷٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۵۳۰i سدان ۲۰۱۷

Frontier Sport

۵۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۵۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶۱٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۳٬۰۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۷٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۲٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۳٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۲٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۹٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۵٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۵۳۰i سدان ۲۰۱۷

Champion

۵۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۳٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۵۲٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶۱٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۳٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۲٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۰٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۳٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۲٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۶۰٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۵۳۰i سدان ۲۰۱۷

Superior/Superior 28E

۵۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۵٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۴٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۵۴٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶۳٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۳٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۸٬۷۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۳٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۶۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۰٬۲۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۳٬۹۳۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۳٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۵۳۰i سدان ۲۰۱۷

Superior Sport

۵۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۶٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۶۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۵۵٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۴٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۹٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۴٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۴٬۵۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۲۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان

 

قیمت و شرایط فروش بی ام و سری ۷

قیمت و شرایط فروش بی ام

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی ام و ۷۳۰Li

تیپ Essential

۵۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۵۴٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶۴٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۳۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۴٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۹٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۵٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۴۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۶٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۴۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۴٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۷٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li

تیپ Essential Individual

۶۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۷٬۷۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۵۷٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۵٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۹۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۶٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۵۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۳٬۰۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۵۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۴٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۰۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۱٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li

تیپ Prestige

۷۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۳۹۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۵۸٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۱٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۱۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۷٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li

تیپ Diamond+

۷۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
بی ام و ۷۳۰Li

تیپ Elegant Individual

۷۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۲۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶۲٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۲۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۲٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۳٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۳۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۱۳۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li

تیپ Master Class Enhanced

۷۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۳۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶۴٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۴۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۴٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۳٬۹۳۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li

تیپ Elegant Individual Composition

۷۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۴۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶۴٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۴۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۴٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li

تیپ Executive LoungeEnhanced

۷۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۴۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶۵٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۴۶٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۴٬۵۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۴٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۹٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۹٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li

تیپ Sensation Enhanced

۸۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶۶٬۴۳۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۵۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۵٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۴٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۶۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۹٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و ۷۳۰Li

تیپ Sensation Enhanced Lounge

۸۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۶۶٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۶۸٬۶۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۶۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۶٬۲۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۸۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۵٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۴۸۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۰٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان

 

قیمت و شرایط فروش بی ام و X1

قیمت و شرایط فروش بی ام

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی ام و X۱ ایکس درایو ۲۵i

تیپ پرستیژ

۳۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۷٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۸٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۴٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۳۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۱٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۰٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۳٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۵٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۸٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۰٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۲٬۵۱۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و X۱ ایکس درایو ۲۵i

تیپ پریمیوم

۳۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۷٬۴۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۳٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۹٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۳٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۳٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۹٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۱٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و X۱ ایکس درایو ۲۵i

تیپ اینوویشن

۳۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۱٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۷٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۴٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۰٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۴۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۳٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۴٬۱۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۹٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۵۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۳٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان

 

قیمت و شرایط فروش بی ام و X3

قیمت و شرایط فروش بی ام

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی ام و X۳ ایکس درایو ۲۸i

تیپ Exclusive

۴۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۵٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۳٬۳۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۵۰٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۵٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۲٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۷٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۳٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۹٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۰٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۵٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و X۳ ایکس درایو ۲۸i

تیپ Business

۴۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۶٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۶٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۳٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۶٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۵۱٬۴۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۴۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۹٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۰۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۳٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۶۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۷٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۳٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۹٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۵۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۰٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۲٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۵٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان

 

قیمت و شرایط فروش بی ام و X4

قیمت و شرایط فروش بی ام و

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
بی ام و X۴ ایکس درایو ۲۸i

تیپ Comfort

۴۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۶۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۸٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۶٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۵۴٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۶۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۰٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۴٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۷۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۹٬۲۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۴٬۳۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۷٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۰٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۱٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۳٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۳۸۰٬۰۰۰ تومان

بی ام و X۴ ایکس درایو ۲۸i

تیپ Exclusive

۴۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی

شرایط فروش اعتباری ۶ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۴۸٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۵۶٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۲ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۱٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۸۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۳۰٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۱۸ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۷۹٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۴٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۸٬۰۳۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۲۱٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان

شرایط فروش اعتباری ۲۴ ماهه:

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۸۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۱٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۲۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۴٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان

مبلغ پیش‌پرداخت: ۱۹۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان – مبلغ اقساط: ۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان

لازم به ذکر است که موعد تحویل تمامی خودروهای مذکور در شرایط فروش نقدی و اعتباری، ۳۰ روز کاری است.

 

منبع : زومیت