.

دلایل سوختن ECU

  • ۰
ECU

دلایل سوختن ECU

دسته بندی : دانستنی ها

عامل اصلی در سوختن قطعات حساسی نظیر ECU نوسانات ولتاژ و وارد شدن شوک های متعدد به این قطعات است.

در خودروهای قدیمی که این قطعات وجود نداشتند تعمیرکاران از روش هایی سنتی جهت تست قطعات برقی استفاده می کردنند که راه گشا نیز بود ولی این روش ها در خودروهای امروزی با وجود قطعات حساس الکترونیکی از جمله ECU نه تنها راه گشا نیست بلکه باعث صدمات جدی به این قطعات نیز می گردد.

تست قطعات برقی حساس مانند ECU خودروهای امروزی می بایست به وسیله دستگاه های عیب یاب کامپیوتری انجام گیرد. ولی متاسفانه به دلیل قیمت بالای این دستگاه ها و پایین بودن سطح معلومات بعضی از تعمیرکاران و عدم اطلاع و اموزش های کافی متاسفانه از همان روش های قدیمی استفاده می کنند که به دلیل عدم اطلاع راننده جهت جلوگیری از این روش ها متاسفانه باعث خرابی این قطعات حساس می گردنند.

ECU

روش های نادرست جهت تست قطعات برقی خودرو

۱-در زمان روشن بودن موتور هیچکدام از بست های باطری نباید از روی قطب باطری جدا گردنند.متاسفانه برقکارهای خودرو جهت تست اولیه خرابی دینام از این روش استفاده می کنند.

۲-جدا کردن وایر شمع ها در زمان روشن بودن خودرو جهت تست سیستم جرقه زنی نیز باعث ایجاد نوسان ولتاژ شده و صدمه ذکر شده را به دنبال خواهد داشت.

۳-خرابی و ضعیف بودن باطری به خصوص در زمان استارت زدن خودرو ولتاژ زیادی را از باطری کشیده و سایر قطعات الکترونیکی با نوسان ولتاژ شدیدی مواجه می گردنند.

منبع : بانک اطلاعات خودرو