.

دعوت به همکاری

از همه عزیزانی که دارای تخصص های زیر هستند جهت همکاری با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند .

3138    513   0912   مهندس احمد نژاد

مکانیکی

جلوبندی سازی

باطری سازی

و ……..