.

قیمت باطری هیبرید ایتالیا

باطری هیبرید

قیمت باطری هیبرید ایتالیا

آمپرقیمت(تومان)
35130000
45150000
55170000
60190000
62-
66210000
70220000
74230000
80265000
88275000
90280000
100300000
120370000
150470000
200620000

لازم به ذکر است که ما فقط قیمت را جهت اطلاع اعلام کردیم و فروشنده نیستیم 


تایگر ups   باطری هیبرید   دلفی

              قیمت باطری ups تایگر                                  قیمت باطری هیبرید ایتالیا                            قیمت باطری دلفی

اطلس   سولایت   باطری هانکوک

              قیمت باطری اطلس                                   قیمت باطری سولایت                                 قیمت باطری هانکوک

پیتون     باطری ups   قیمت باطری جگوار

            قیمت باطری پیتون                                           قیمت باطری ups                                      قیمت باطری جگوار

tiger   برنا باطری     باطری صبا

           قیمت باطری تایگر                                             قیمت باطری برنا                                       قیمت باطری صبا باتری

                                                                                                              

باطری پوما      اوراستارت                   باطری دلکور

            قیمت باطری پوما                                          قیمت باطری اور استارت                                 قیمت باطری دلکو

اوربیتال   راکت

          قیمت باطری اوربیتال                                     قیمت باطری راکت